Avmaskerats material kan ligga till grund för kommande böcker och rapporter.

Avslöja extremvänstern med litteratur och forskning

Avmaskerats material kan ligga till grund för kommande böcker och rapporter.
Avmaskerats material kan ligga till grund för kommande böcker och rapporter.

Ett viktigt arbete som går hand i hand med vår avslöjande journalistik är intresset för extremvänstern. Vilka är dem? Vad jobbar de med? Vilka har suttit i fängelset? Varför attackerade de ett parti, person eller myndighet? Ett ökat intresset för extremvänstern kommer endast vara till en nackdel för de individer som ingår i den miljön – något vi därför starkt uppmuntrar.

Det är ofta som skribenterna på redaktionen tvingas korta ner viktiga sektioner av en artikeln innan den publiceras, eftersom den annars skulle bli för lång. I några fall har även sektioner helt och hållet tagits bort. Detta är material som annars hade platsat bra i en faktabok eller som underlag till en akademisk rapport.

Då redaktionen sedan start arbetat aktivt med att kartlägga extremvänstern i nutid så har även en stor del arbete lagts på att kartlägga 90- och 00-talet. Det finns därför material som sträcker sig från dagen AFA grundades och ännu längre bak, material som lämpar sig bra för den som studerar kriminalhistoria med fokus på politiskt motiverad brottslighet.

Skulle du vara intresserad av att skriva en bok eller söka uppgifter till en rapport? Är du redan idag en aktiv författare som behöver hjälp med att bekräfta, hitta eller hantera uppgifter? Kontakta då oss för mer information.

Mejl *


Meddelande *


Dela artikeln