Den vänsterextrema kriminaliteten i Sverige

FAKTABANK. Här ämnar vi sammanställa så många kända brott som möjligt som vänsterextrema antifascister begått i Sverige.

Tyvärr har vi inte hunnit gå igenom allt material vi samlat in innan hemsidans lansering, varför listan ännu inte är ifylld på det sätt som det är tänkt. Vi kommer dock successivt uppdatera denna sida tills den blir en så komplett som möjligt genomgång av brotten som svenska vänsterextremister gjort sig skyldiga till.

Terrorismen år för år

I början av 1990-talet var det konstanta konflikter där AFA och andra vänsterextremister försökte stoppa 30 november-firanden av Karl XII:s dödsdag som årligen hölls i Lund och Stockholm. Vänsterextremister ockuperade platserna där patrioter hade fått demonstrationstillstånd och attackerade poliser och meningsmotståndare. 300-400 utländska vänsterextremister från Danmark utrustade med knivar och molotovcocktails bussades in 1993, men jagades tillbaka in i sina bussar och greps av polisen när bråk uppstod mellan polisen och vänsterextremisterna. Samma år greps två män på väg till Lund med över 50 st egentillverkade slangbomber.

1993:

  • AFA tillsammans med Syndikalistisk ungdom samt Iranska invandrar- och flyktingrådet attackerade polisen under en SD-demonstration i Göteborg.
  • AFA i Göteborg hotar skivbutiker som säljer Ultima Thules musik. AFA får indirekt stöd av flera svenska mainstreammedier som uppmärksammar kampanjen och citerar deras propaganda.

1994:

  • Omfattande vandalisering på olika orter inför folkomröstningen om EU-medlemskap.
  • Vänsterpartiet och Ung Vänster kopplas till AFA, den autonoma vänstern och vandalisering mot Ja till EU-rörelsen. (SvD)
Dela artikeln