Här slåss mellanstadieläraren Axel Rosengren med polisen

Publicerad den 5/7 2021 kl 10:07

NYHET. Avmaskerats granskning visar att Axel Rosengren åtminstone sedan 2014 varit framträdande inom den vänsterextrema och våldsbejakande miljön.

Axel Rosengren AFA
Axel Rosengren släpas bort av polis.

Nättidningen Exakt24 kunde den 20 maj detta år avslöja flera ledande nyckelpersoner inom den vänsterextrema miljön i Göteborg. En av dessa är mellanstadieläraren Axel Rosengren (890829-4039) vilket Avmaskerat tidigare skrivit om. Vidare granskning visar att Rosengren redan 2014 stått i fronten för den vänsterextrema miljön, denna gång i Malmö.

Revolutionär 1 maj i Lund 2014

Axel Rosengren AFA
Axel Rosengren markerad med orange cirkel.

Den första maj 2014 deltar Axel Rosengren, då 25 år gammal, i den icke tillståndsgivna demonstration ”Revolutionär 1-maj”. Förutom att demonstrationen saknade tillstånd så hade de vänsterextremister som gått i fronten maskerat sig trots maskeringsförbud och tänt flera bengaler, trots att polisen beordrat dem att inte göra det.

I förundersökningsprotokollet kan man läsa en kvinnlig polis skildring av händelseförloppet:

När vi kom fram till Bantorget så befann sig inte bara den demonstration som vi skulle hjälpa till med utan även ytterligare en. Jag uppfattade det som om det var kommunistiska partiet som också var på samma plats. Dessa skötte sig exemplarisk medan Revolutionär första maj, som jag tror vårt tåg kallade sig, redan tidigt var maskerade och började att bränna bengaler och rökfacklor. Jag gav då genast order till våra grupper om att de skulle söka kontakt med demonstranterna och förtydliga för dem att detta inte var tillåtet och inte heller kom till att accepteras av oss. De förklarade vidare för dem att om de fortsatte att bränna bengaler alt rökfacklor så skulle vi komma till att ingripa mot detta.

Då personalen förmedla detta budskap så möttes de av en väldigt aggressiv attityd och det
fortsattes av brännas ett stort antal bengaler.

När demonstrationståget närmade sig övergångsstället till Clementstorget så har polisen redan gripit en demonstrationsdeltagare som, trots upprepade varningar från polisen, tänt fyra bengaler. För att försöka förhindra att polisen kunde gripa ytterligare vänsterextremister så bildade demonstrationståget, med hjälp av sina flaggpinnar, ett sorts staket.

Innan tåget gick vidare så tog de nu ner sina fanor. Med hjälp av pinnar som fanorna satt på så
bildades nu ett ”staket” runt demonstrationen som för att hindra oss från att kunna komma in i
tåget och ingripa mot folk.

Vid övergångstället tänder Rosengren en bengal. Polisen fick då order om att gripa honom och gick därför in i tåget.

Axel Rosengren AFA
Axel Rosengren tänder bengal trots polisens förbud.

I förundersökningsprotokollet kan man läsa om det våldsamma tumult som uppstår:

Demonstranterna hade formerat sig runt om bengalbrännaren då de förmodligen förväntade
sig ett ingripande. Pinsp Mattias Andersson och Pa Markus Hanson begav sig in i demonstrationståget för att ta ut bengalbrännaren. De blev genast angripna av de övrig demonstranterna som började dra och slita i dem.

Jag begav mig in i tåget och började dra bort angriparna. Jag hade dragit och knuffat bort flera stycken när X (Axel, red.anm) kom springande mot mig. Han riktade en spark som tog högt upp mellan magen och bröstet. Tack vare att jag tog ett snabbt steg bakåt samt att jag bar skyddsväst tog jag ingen skada av det. Han följde dock genast upp med en spark som träffade mig på vänster lår vilket orsakade smärta. Jag gav honom en hård knuff i bröstet varpå han föll baklänges och landade på rygg. Sedan böjde jag mig framåt för att ta tag i hans arm och gripa honom.

Nu trodde polisen att han kan kunde gripa Axel men situationen eskalerar:

Då sparkade han, liggandes på rygg, 2-3 gånger mot mig. Sparkarna träffade på smalbenen och gjorde ont. De fick också till följd att jag inte fick tag i hans arm. Jag fick istället springa runt honom och slänga mig över honom samtidigt som jag försökte parera hans sparkar med händerna.

En vänsterextrem kvinna kommer till Axels undsättning:

När jag till slut fick tag i en av armarna kom det en för mig okänd kvinnlig demonstrant och slog armarna runt honom och förhindrade mig från att dra ut honom från folkmassan. Samtidig blev jag angripen av flertalet demonstranter från alla olika håll i folkmassan som knuffade och slog på mig.

Jag slog två slag på den kvinnliga demonstrantens överarm och fick henne på så vis att något
släppa greppet. Samtidigt kom en för mig okänd kollega till min undsättning och pepparsprejade de närmast inblandade vilket fick dem att avbryta angreppet på mig.

Först därefter kunde jag dra ut den gripne ur folkmassan och belägga honom med handfängsel.
Den gripne transporterades därefter av en Victor enhet till polishuset i Lund.

Mellanstadieläraren Axel Rosengren förs bort.
Mellanstadieläraren Axel Rosengren förs bort.

Reaktionen av gripandet bemötes med mer våld från demonstrationsdeltagarna. Flera av dem kastar tända bengaler mot polisen och dess fordon:

De övriga deltagarna i demonstrationen blev enormt upprörda över vårt ingripande och förutom att det skreks en hel del, så tändes även ytterligare bengaler. En kastades mot D54:s buss och rökfyllde hela kupén och en annan tändes av en ung kille (se annat PM) som stod bakom högtalarbilen och kastades mot polispersonal som stod uppställda för att skydda kollegor som skulle lasta den omhändertagna.

Vägrar svara på frågor vid förhör

Efter att polisen gripit Rosengren så förs han till arresten i Lund. Vid ett första förhör vägrar han uppge sitt identitet men ger sen med sig. Vid ett andra förhör vägrar han svara på förhörsledarens frågor.

Axel Rosengren AFA

Utredningen från Frivården

När Axel utreds av Frivården framkommer det flera intressanta saker. Bland annat har han haft problem med alkoholen, vilket gjort att han numera (eller åtminstone då, 2014) håller sig nykter. När utredaren frågar om Axel brukat narkotika svarar han ja på detta men berättar att han hellre, precis som med alkoholen, håller sig klar i skallen.

Axels inkomst för stunden var studiebidrag men också några extra kronor från mindre projekt:

Han har haft olika kortare vikariat på Lunds Montessorigrundskola samt fått lite inkomster för arbete i olika projekt, t.ex. räknat hur många cyklister som passerar utan cykelhjälm på ett visst ställe i Malmö.

F.n. lever han på studiemedel från CSN samt en mindre inkomst från företaget Intermetra, som han får för att han jobbar med att intervjua passagerare på Göteborgs spårvagnar.

När Frivården frågar Axel om han har någon referensperson han vill tillkalla så anropar han Anna Olofsson, enligt honom en god vän och fördetta flickvän. Anna förklarar att Axel, som nu deltagit i en olaglig demonstration och misshandlat en polis, inte alls är ett dugg politiskt intresserad:

Axel är en normal kille. Han är väldigt intelligent och socialt kompetent. Han är snäll och vänlig och visar intresse för andra människor. Han är intresserad av idéhistoria och filosofi och är en bra historieberättare. Han gillar hundar. Han är inte särskilt politiskt intresserad och han är inte så händig.

När Avmaskerat granskar denna kvinnan så visar det sig att hon öppet stödjer det AFA-anslutna bokcaféet Amalthéa, hon är engagerad i #vårdpersonalmotrasism, Allt åt Alla Lund (vilket var gruppen som låg bakom demonstrationen ovan), Solidaritetsgruppen som öppet tidigare stöttat pedofilen Jonas Linde samt familjer samt Rojavakommittéerna som mer och mer börjat alliera sig med AFA.

Döms till villkorlig dom för våld mot tjänsteman

Rosengren dömdes den 25 maj 2015 till villkorlig dom med samhällstjänst på 50 timmar. Om Rosengren istället hade valt fängelse hade han dömts till en månad. Den initiala anklagelsen var våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd men Axel frikändes från den sistnämnda.

En film från demonstrationen finns att beskåda nedan. Runt 00:09 in ser man att polisen, på höger sida av bildskärmen, drar en person åt sidan, detta är Axel Rosengren.

Dela artikeln