Information till avhoppare

Är du en före detta medlem i AFA, Revolutionära fronten eller en person som ingått i den större antifascistiska miljön men numera har kommit på bättre tankar och vill motverka vänsterterrorism?

Vi tar tacksamt emot all information du vill ge oss som kan hjälpa oss i vårt arbete att granska och exponera våldsvänstern i Sverige. Vi garanterar din anonymitet och kommer inte publicera information du ger oss som kan leda till att du får problem. Skicka in din information via vårt krypterade kontaktformulär.

Är du en person som figurerar med namn och bild på vår hemsida och vill bli borttagen? Kontakta oss så kan vi diskutera det. Vi är villiga att ta bort information om personer som uppfyller ett av dessa kriterier:

  1. Du är en fd vänsterextremist som i tysthet vill lämna den kriminella miljö du tillhör. För att vi ska kunna vara säkra på att detta verkligen är fallet måste du bevisa det och väga upp för dina tidigare brott genom att ge oss all information du har om de grupper och individer som den här hemsidan granskar.
  2. Du är en fd vänsterextremist som upprepade gånger tydligt och offentligt tagit avstånd från den antifascistiska miljön och dess terroristiska metoder. Det krävs dock att avståndstagandet är utförligt, genuint och trovärdigt och inte bara har varit ett opportunistiskt knep för att du friktionsfritt ska kunna gå vidare med ditt liv.

De som inte gör någon av dessa två saker kommer inte bli bortglömda och förlåtna. En vänsterterrorist måste ta ansvar och göra botgöring för sina brott, annars är han fortfarande en terrorist.

Dela artikeln