Kulturhuset Klossen #1 – Bokkafé Angbett etablerar sig

Publicerad den 20/2 2023 kl 06:02

FÖRDJUPNING. Västerbottens vänsterextrema rörelse har byggts upp i studiefrämjandets lokaler som finansierats av bidrag från stat och kommun.

Under bokmässan 2018 och 2019 såldes det AFA-propaganda i det skattefinansierade kulturhuset Klossen.
Under bokmässan 2018 och 2019 såldes det AFA-propaganda i det skattefinansierade kulturhuset Klossen.

Den 16 juni 2019 publicerar Sveriges Radio en intervju med Kerstin Rörsch från Brottsförebyggande rådet. Rörsch var vid denna tidpunkt även utsedd av Umeå kommun som kontaktperson för frågor gällande våldsbejakande extremism.

Med rubriken Den autonoma vänstern i Umeå har blivit snäll berättar Rörsch att den vänsterextrema rörelsen i Västerbotten numera ägnar sig åt ”identitetspolitik, att hjälpa EU-migranter och har tagit till sig av jämställdhetsidealen”.

Två år senare, 2021, publicerar Umeå kommun en rapport som kartlagt våldsanvändningen i kommunen. Rapporten ska användas som ett ”underlag för det fortsatta arbetet framåt mot ett Umeå fritt från våld”. I rapporten kan man på sidan 69 läsa att den vänsterextrema rörelsen varit ”relativt inaktiv i Umeå” de senaste åren.

Men stämmer detta?

Avmaskerat kommer i denna fördjupande artikel presentera hur denna ”snälla” och ”inaktiva” rörelse är allt annat än vad intervjun med Kerstin Rörsch och rapporten från Umeå kommun påstår. I nästkommande artiklar avslöjar vi hur Kulturhuset Klossen marknadsfört bokcaféet och hur Umeå kommun tillåtit denna rörelse att få växa fram.

Allt började i Skellefteå sommaren 2017

Sommaren 2017 grundades det ett en ideell förening i Skellefteå vid namn Bokkafé Angbett (Org.nr: 802509-7422). Enligt föreningens stadgar är bokcaféet en ”ideell socialistisk förening” som vill ”främja intresse inom folkbildning och socialistisk litteratur”.

Angbett skulle under hela 2017 arrangera föreläsningar, studiecirklar och andra aktiviteter som främjade den anarkistiska och vänsterextrema rörelsen.

Deras första evenemang, den 13 april, var en studiecirkel där man skulle läsa och diskutera innehållet i det Kommunistiska manifestet.

Två dagar senare, den 15 april anordnar, de en föreläsning som ABF och Region Västerbotten sponsrar. I Rivhuset, ett kulturhus i Skellefteå, kunde besökarna komma och lyssna på ett föredrag om ”Kärlek och klasskamp på 1890-talet”.

Vad som är direkt anmärkningsvärt här är att Region Västerbotten, som ingår i Umeås brottsförebyggande verksamhet, var alltså en av de två finansiella sponsorerna till föreläsningen. Att brottsförebyggande projekt, i detta fallet en myndighet, aktivt sponsrat den autonoma rörelsen är  inget nytt. Statliga myndigheter och dess finansiella stöd har varit en avgörande byggsten i den svenska autonoma rörelsens framväxt.

Region Västerbotten bidrar till grundandet av den vänsterextrema rörelsen i Västerbotten län.
Region Västerbotten bidrar till grundandet av den vänsterextrema rörelsen i Västerbotten län.

Några månader senare, den första juni, arrangerar aktivisterna bakom Angbett en studiecirkel i Kulturhuset Klossen, som då ligger i Umeå och inte i Skellefteå. Under rubriken Vad är anarkismen? träffades medlemmar och autonoma aktivister för att diskutera bland annat:

Vad är anarkismen? Hur organiserar sig anarkister? Hur har den sett ut historiskt?

Enligt Facebookevenemanget träffades de vid fem tillfällen.

Bjuder in AFA-aktivisten Leodan Rodriguez

Den 29 oktober 2017 anordnar Angbett en studiecirkel med namnet Vad är grejen med antifascism? där de bjudit in den flerfaldigt brottsdömda AFA-aktivisten Leodan Rodriguez.

Leodan var vid denna tidpunkt en ökänd vänsterextremist som vid flera tillfällen utsatt både privatpersoner, politiker och poliser för våld. Han hade samma år som föreläsningen genomfördes deltagit i en grov misshandel på flera politiska meningsmotståndare i Jönköping och året innan, 2016, dömdes han till villkorlig dom för våldsamt upplopp. Leodan dömdes ännu en gång 2022 för politiskt motiverade brottslighet, denna gång ofredande och misshandel (Malmö tr B 7933-19).

Leodan Rodriguez attackerar polisen vid ett våldsamt upplopp. År 2016.
Leodan Rodriguez attackerar polisen vid ett våldsamt upplopp. År 2016.
Leodan Rodriguez misstänkt för grov misshandel. Polisen hittade batong och tårgas. År 2017.
Leodan Rodriguez misstänkt för grov misshandel. Polisen hittade batong och tårgas. År 2017.

I inbjudan till föreläsningen står det bland annat:

Leodan Rodriguez föreläser om antifascism och mobilisering, med fokus på rörelser, organisering och att finna vägar framåt!

Vidare kan man läsa om vilka punkter som diskuterades:

Hur kan vi tänka oss att en modern, effektiv antifascistisk organisering kan se ut idag, i ett samhälle som vida skiljer sig från de samhällen ur vilka 20- och 30-talens fascistiska rörelser växte och fick fäste?

Finns det över överhuvudtaget några beröringspunkter, och vilka lärdomar kan vi dra av tidigare kamper och konfrontationer?

Vilka metoder och strategier har fungerat bra – och vad har funkat mindre bra?

Att de ”snälla” aktivisterna från Skellefteå fick träffa en dömd proffsdemonstrant från AFA måste ha varit minst sagt lärorikt.

***

Angbett fick ett så bra intryck av Kulturhuset Klossen att de snart skulle flytta in i den skattefinansierade lokalen. Men innan vi fortsätter att granska bokcaféets tidslinje måste vi introducera en vänsterextrem fånghjälp som fram till 2018 hade stora problem med att hitta lokaler att bedriva sin verksamhet i.

Anarkistiska Svarta Korset Umeå

Anarchist Black Cross (ABC) är en vänsterextrem och anarkistisk stödorganisation för politiska fångar. Verksamheten finns etablerad i flera länder och i Sverige finns det grupperingar i både Göteborg, Stockholm och Umeå.

ABC stödjer öppet de som begått kriminell verksamhet, ofta våldsam, för att främja revolutionära krafter. Det finns flera livstidsdömda mördare och terrorister i bland annat USA som får starkt stöd av internationella ABC grupper. I Sverige har dock fokus för internationella fångar varit på ryska anarkister som fängslats. På senare år har även stödet till ukrainska anarkister stärkts på grund av kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Förutom moraliskt och ekonomiskt stöd besitter även ABC möjligheten att både tvätta pengar men också finanserna kriminella handlingar och understöd som t.ex. resor, hushåll och vapen.

***

Bokkafé Angbett gör reklam för ABC Umeå som numera uppehåller sig i Kulturhuset Klossen.
Bokkafé Angbett gör reklam för ABC Umeå som numera uppehåller sig i Kulturhuset Klossen.

Året 2016 grundades Anarkistiska Svarta Korset Umeå (ABC Umeå). På deras Facebooksida beskriver de själva sig som en gupp som ”försöker stötta fångar genom att skriva brev, hålla kontakt, skicka böcker och tidningar”. ABC Umeå skulle under flera års tid ha problem med att etablera en stabil verksamhet på grund av bristen av en lokal. De var tvungna att låna lokaler hos bland annat Replokalshuset Källarn, Hamnmagasinet och kulturhuset Verket och kunde bara ha dessa under några timmar åt gången.

Allt detta skulle dock förändras 2018 när bokcaféet Angbett flyttade in hos Kulturhuset Klossen.

Umeås Anarkistiska Bokmässa 2018

Året 2018 var året då bokcaféet Angbett flyttade från Skellefteå till Umeå, rätt in i stadens kulturhus. I samband med detta grundade de en ny förening med identiskt namn (Org.nr: 802530-6799). Flytten skedde knappast i de tysta, tvärtom, det anordnades en bokmässa som stora delar av den vänsterextrema rörelsen kom delta på.

Mellan den 29 november till 2 december 2018 genomfördes Umeås Anarkistiska Bokmässa i Kulturhuset Klossen. Hundratals deltagare från hela Sverige besökte evenemanget där fokus bland föreläsningarna var ämnen som antifascism, feminism, queerteori och andra ”utomparlamentariska politiska strategier för motstånd”.

Bland de inbjudna bokborden hittar vi bland annat:

  • Amalthea Bokkafé från Malmö.
  • Syndikalistiskt forum från Göteborg.
  • Nattsvart tryckeri och Distro från Stockholm.
  • Bokhandeln INFo (Kafé 44) från Stockholm.
  • SUF Stockholm och Direkt Aktion.
  • Anarkism.info
  • ABC Umeå

Även Federativ Förlag, Umeå LS av SAC och självaste Erik Bonk, fängelsedömd syndikalist och idag generalsekreterare för SAC, befann sig på plats.

Lokalerna pryddes med AFA-propaganda och på borden fanns det både kläder och propaganda kopplat till det våldsbejakande nätverket. Ett nätverk som Säkerhetspolisen klassificerar som en hot mot rikets säkerhet och demokrati.

Skolar ungdomar i politisk radikalisering

Efter att ha invigt sin nya lokal i Klossen så var det dags att fortsätta bokcaféets så kallade ”folkbildning”. Under hela 2018 genomfördes det föreläsningar, studiecirklar och filmvisningar.

Inför 1 maj arrangerade Angbett ett evenemang i Rivhuset (Skellefteå) där besökarna informerades om en motdemonstration då Nordiska motståndsrörelsen skulle demonstrera i närheten. Aktivisterna bakom Angbett mobiliserade demonstranter som sedan färdades i en gemensam buss. I inbjudan till mötet kunde man läsa att ”tillsammans gör vi det jobbigt för fascisterna” och att ”gatorna tillhör oss”.

***

Den 11 maj var det filmvisning hos Angbett. Då spelades dokumentären ”Left Hook” upp, en dokumentär om engelska vänsterextremister som tränar kampsport och övar på gatustrid. Bakom det falska mantrat ”antifascism är självförsvar” lär de sig att slå, strypa och sparka människor medvetslösa. Efter filmvisningen var det grillning och pengarna som donerades gick till spanska vänsterextremister som satt häktade för politiskt brottslighet.

Dokumentären Left Hook handlar om engelska aktivister som tränar på att skada politiska meningsmotståndare.
Dokumentären Left Hook handlar om engelska aktivister som tränar på att skada politiska meningsmotståndare.

Den 9 juni besökte två anarkister från USA bokcaféet i Klossen. De var där för att prata om Ferguson-kravallerna, upplopp som främst drabbade butiksinnehavare och småföretag. Men det var inte det dessa anarkisterna ville prata om utan det var ”Revolter riktade mot polisen”. På Facebookevenemangets sida kan man läsa följande:

Genom att förstå upplopp som en legitim strategi och ett kollektivt sätt att uttrycka sorg diskuteras arvet från vit-maktideologin, myten om ”den tillreste provokatören” och de roller anarkister och andra frihetskämpar kan spela i de här sammanhangen.

En annan aktivitet som Angbett var inblandad i var årets FestiVAL Illegal som gick av stapeln lördagen den 8 september 2018 och pågick till dagen därpå. Besökarna fick se filmen Antifascisterna där flera medlemmar ur Revolutionära fronten lyfts fram, bland andra Joel Bjurströmer Almgren som dömdes till fängelse efter att ha knivhuggit en politiskt meningsmotståndare i ryggen. Det genomfördes även en mindre fotbollskupp under festivalen där deltagande lag var Kämpa Umeå, Antifa och Ingen människa är illegal.

Joel Bjurströmer Almgren berättar entusiastiskt om när han knivhögg en meningsmotståndare i ryggen. Joel ska 2023 avtjäna två års fängelse för grovt vapenbrott.
Joel Bjurströmer Almgren berättar entusiastiskt om när han knivhögg en meningsmotståndare i ryggen. Joel ska 2023 avtjäna två års fängelse för grovt vapenbrott.

Innan året rundades av genomförde även ABC Umeå en ”ACAB” brevskrivning där deltagarna uppmanades att ta kontakt med dömda vänsterextremister. På evenemangssidan kan man läsa:

Här finns brev/vykort/papper, samlade adresser till anarkister, antifascister och queers som sitter inne.

Att få ett skrivet litet brev, eller en ritad bild, skickat till sig gör stor skillnad för en person isolerad i fängelsemiljö!

ACAB, även skrivet 1312 (sv: Alla poliser är skitstövlar), är en vanligt förekommande term inom den vänsterextrema rörelsen vars syfte är att öka hatet mot ordningsmakten och misstron till samhället.

Året 2019: Radikaliseringen fortsätter

Efter att ha startat 2018 med en stor festival som samlade flera AFA-anslutna bokcaféer, anarkistiska organisationer och tongivande aktivister inom den autonoma miljön, för att sedan konsumera radikala skrifter, studiecirklar, fånghjälp och våldsglorifierande dokumentärer, var det dags för ytterligare ett år av samma antidemokratiska anda.

Året 2019 inleddes med en filmvisning om de våldsamma husockupationerna i Lund 2009. Enligt evenemangssidan ska filmvisningen ha genomförts i samarbete med Studiefrämjandet, alltså samma organisation som äger kulturhuset Klossen.

Studiefrämjandet som äger Klossen medverkar vid en filmvisning om våldsamma husockupationer i Lund 2009.
Studiefrämjandet som äger Klossen medverkar vid en filmvisning om våldsamma husockupationer i Lund 2009.

***

Under sommaren genomför Angbett fem stycken studiecirklar där deltagarna läser den anarkistiska Tidningen Brand och sedan diskuterar texterna. I juli månad var temat ”revolution och reformism” och på inbjudan till den studiecirkeln kan man läsa:

Detta nummer handlar om reformismen och revolutionen. Om två sidor av samma mynt, om en långtgående destruktiv relation, om två oförenliga storheter, om hat, svek och samarbete.

Vi vill flytta fram våra positioner. Vi välkomnar inte eländet, vi kämpar emot det. Historisk sett är det inte revolutionärerna som motarbetar reformer, som sagt nej till välfärdsstaten och möjligheterna för folk att leva så drägliga liv som möjligt.

Att läsa om revolutioner, väpnad kamp och våldsamma konfrontationer med polis och meningsmotståndare är ett vanligt tema i Tidningen Brand. Redan I början av 00-talet stod dåvarande ansvarig utgivare Anna Lundin (701116-4006) åtalad för uppvigling efter att Säkerhetspolisen anmält tidningen till Justitiekanslern.

Säpos uttalande om Tidningen Brand och dess kopplingar till AFA.Källa: Säkerhetspolisen, Författningsskyddets rapport 2001, Den autonoma miljön.
Säpos uttalande om Tidningen Brand och dess kopplingar till AFA.
Källa: Säkerhetspolisen, Författningsskyddets rapport 2001, Den autonoma miljön.

I övrigt genomförde även ABC Umeå en del aktiviteter som berör fångkamp innan året avslutas med ytterligare en stor bokmässa som bjöd in landets vänsterextrema nätverk och organisationer.

Umeås Anarkistiska Bokmässa 2019

Då föregående års bokmässa var så framgångsrik bestämde sig Angbett för att anordna ytterligare en. Årets upplaga skulle dock bli ännu större, flera föreläsare, mera bokbord och ännu mer våldsuppviglande och samhällsstörtande propaganda (som både såldes och delades ut till besökarna).

En sak som skiljde denna bokmässa från föregående var fokusen på barn och familjer. Det genomfördes förutom barnlekar även ”föräldrasamtal” där aktivister ur den autonoma miljön kunde samlas för att diskutera familjerelaterade frågor.

Aktiviteterna fortsätter oavbrutet

Med ovanstående har vi i stora drag summerat den verksamhet som växt fram i takt med att bokcaféet Angbett fått tillåtelse att etablera sig i både Skellefteå och Umeå kommun. Detta i skattefinansierade lokaler som alla godkänt Folkbildningsrådets regler om att inte främja antidemokratiska intressen.

Under 2020 och 2021 sjönk Angbetts antal av aktiviteter, detta på grund av coronapandemin, men det var knappt märkbart. Under 2021 fortsatte bokcaféet, trots restriktioner, med sina studiecirklar om bland annat revolutionärt motstånd, anarkism och facklig kamp. De genomförde även en föreläsningsserie om ”poliskontroll och övervakning” där aktivisterna fick lära sig om om digital säkerhet.

Angbett deltog sommaren 2022 på den anarkistiska bokmässan i Stockholm sida vid sida med AFA och före detta aktivister från Revolutionära fronten, en vänsterextrem grupp som utmärkte sig genom att använda grovt våld för att traumatisera och skrämma sina meningsmotståndare till tystnad.

Bokkafé Angbett deltog på Stockholms Anarkistiska Bokmässa 2022.
Bokkafé Angbett deltog på Stockholms Anarkistiska Bokmässa 2022.

Det kvarstår att se vad Angbett och den övriga autonoma rörelsen i Umeå kommer genomföra under nuvarande år.

Vet Klossen och Umeå kommun?

Skärmdump på Arbetarens artikel om bokmässan 2018.
Skärmdump på Arbetarens artikel om bokmässan 2018.

Det kan tyckas vara förvånansvärt att en vänsterextrem förening som under fem års tid fått odla en antidemokratisk anda och som helt öppet visat stöd och sympati till AFA fått tillåtelse att verka inom en skattefinansierad lokal.

Kan det vara så att Angbett dolt, ljugit eller vilselett personalen på Klossen?

I nästkommande artiklar kommer Avmaskerat visa hur både Kulturhuset Klossen och Umeås kommun, med insyn och full förståelse för verksamheten, tillåtit Angbett att få fotfäste och gro till det centrum för samhällsstörtande studier det kommit att bli idag.

Klicka här för att läsa del två i denna artikelserie.

Gillar du vårt arbete?

Avmaskerat är ett ideellt journalistiskt projekt där vi granskar den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen i Sverige, dåtid som nutid. Detta arbete är ideellt men det finns kostnader som behöver täckas. Vet du om att du kan bidra med en donation så läs gärna vår guide om hur man donerar med Bitcoins. Annars får du mer än gärna dela våra artiklar på Twitter, diskussionsforum och sociala medier.

Dela artikeln