Kvarnby Folkhögskola: Miljonbidrag trots extremistkopplingar

Publicerad den 27/10 2022 kl 17:10

NYHET. Verksamheten får miljontals kronor i bidrag samt betalda uppdrag av Malmö kommun. Detta trots tidigare kända extremistkopplingar.

Region Skåne betalar ut miljontals kronor i bidrag till den extremistkopplade skolan.
Region Skåne betalar ut miljontals kronor i bidrag till den extremistkopplade skolan.

Avmaskerat kunde tidigare i veckan uppmärksamma att det vänsterextrema mobiliseringsnätverket ARNA ska genomföra en tvådagarskonferens i helgen där flera av nordens mest tongivande vänsterextremister och organisationer kommer delta. Syftet med konferensen är att stärka samarbetet mellan klimatrörelsen och extremvänstern, bland annat kommer Extinction Rebellion, Kolonierna och Klimataktion att delta. Evenemanget genomförs den 28-29 oktober i Kvarnby Folkhögskolans lokaler på Scheelegatan 7 i Malmö.

Polisen griper aktivister misstänkta för brott mot ordningslagen i samband med en ARNA-demonstration 2018. Foto: PPPress.se.
Polisen griper aktivister misstänkta för brott mot ordningslagen i samband med en ARNA-demonstration 2018. Foto: PPPress.se.

Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA) grundades år 2017 i syfte att transportera våldsamma aktivister till Hamburg, Tyskland, i samband med G20 mötet. De skulle även samma år arrangera bussresor till Göteborg i samband med att Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade. Vid bägge tillfällen skadades flera människor, framför allt poliser, och i Tyskland var skadan på allmän egendom gigantisk. ARNA har sedan dess fortsatt sin våldsuppviglande och antidemokratiska verksamhet genom olika gränsöverskridande kampanjer samt lokala/nationella projekt.

Miljontals kronor i årliga bidrag

Avmaskerat har idag mottagit ny information som visar att Kvarnby Folkhögskola beviljats miljontals kronor i bidrag samt att de får betalda uppdrag av Malmö kommun, detta trots tidigare kända extremistkopplingar.

Anna Nilsson på informationsförvaltningen för Region Skåne uppger till Avmaskerat att skolan mottagit över två miljoner kronor detta år.

— Kvarnby folkhögskola fick följande bidrag från Region Skåne år 2021, 2 020 000 kr och året 2022, 2 237 729 kr.

— Bidraget är del av den regionala finansieringen av folkhögskolor, svarar Nilsson som även skickade oss redovisningar och beslut.

Skattepengar i miljonbelopp betalas ut till den extremistkopplade folkhögskolan.
Skattepengar i miljonbelopp betalas ut till den extremistkopplade folkhögskolan.

Avmaskerat tog även kontakt med Malmö stad för att där se vilka ekonomiska uppdrag skolan tagit sig an de senaste två åren.

— Vi har mottagit 49 fakturor från Kvarnby Folkhögskola under efterfrågad period.

— Det är ex moms 2 366 254 kr för 2021 och 1 534 297 kr för 2022, svarar Andreas von Wachenfelt, redovisningsansvarig på Malmö stad.

Strider mot policyn om demokratiska värderingar

Det årliga folkbildningsbidraget som staten delar ut till skolor och annan folkbildningsverksamhet uppgår till fyra miljarder kronor. Anna Nilsson på Region Skåne förklarar mer djupgående om hur fördelningen av bidragen ser ut och vilka krav som ställs på mottagarna.

— Den offentliga finansieringen av folkhögskolorna är ett delat ansvar mellan stat och region. Därmed lutar sig det regionala bidraget mot samma villkor som staten stipulerar för statsbidraget.

— Dessa villkor innebär att folkhögskolorna ska följa statens fyra syften med folkbildningen samt vara godkända av Folkbildningsrådet, svarar Nilsson.

Den organisation som ansvarar för att skolorna uppfyller kraven för att mottaga bidrag är Folkbildningsrådet. På Folkbildningsrådets hemsida nämns det vid upprepande tillfällen att demokratin och att alla människors lika värde måste upprätthållas. Det står även specifikt i Folkbildningsrådets villkor (PDF) att en folkhögskola som sökt bidrag ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar” och att den inte får ”bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”.

Folkbildningsrådet, år 2022. Grundläggande värderingar, sida 14.
Folkbildningsrådet, år 2022. Grundläggande värderingar, sida 14.

Vidare kan man även läsa att verksamheten måste uppfylla statens fyra syften med folkbildning, där den första och viktigaste punkten handlar om att stärka och utveckla demokratin.

Folkbildningsrådet, år 2022. Statens fyra syften, sida 6.
Folkbildningsrådet, år 2022. Statens fyra syften, sida 6.

Tidigare kopplingar till extremvänstern

Kvarnby Folkhögskola har genom åren uppmärksammats av media för sina kopplingar till extremvänstern. Redan år 1999 nämns skolan i a-REGISTRET, en vänsterextrem nyhetsportal, i samband med workshops på skolan där besökarna kunde träna feministiskt självförsvar eller diskutera ”revolutionära strategier”.

Året 2009 skrev Sydsvenskan om att de stadsbidrag som folkhögskolan mottagit gått till kurser som lärt ut civil olydnad. Detta kunde även en hemlig polis bekräfta efter att denne infiltrerat extremvänstern i Malmö.

Fyra år senare, 2013, skulle evenemanget Anarkistisk Bokmässa genomföras i Kvarnby Folkhögskolans lokaler. Dessa sorts bokmässor är, förutom första maj demonstrationerna, de största tillställningarna den vänsterextrema rörelsen har i Sverige. Lokala antikommunster skulle som svar på skolans öppna stöd till extremvänstern bränna ned en av verksamhetens lokaler. Bokmässan kunde dock genomföras men fick under helgen flyttas till Sofielunds Folkets Hus.

Idag, 2022, kan Avmaskerats analys av skolans sociala medier visa att de stödjer både Amalthea Bokkafé i Malmö, Cyklopen i Stockholm, Inte rasist men samt Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).

AFA-kopplade Amalthea Bokkafé hade ett bord på Anarkistisk Bokmässa i Kvarnby Folkhögskola år 2013.
AFA-kopplade Amalthea Bokkafé hade ett bord på Anarkistisk Bokmässa i Kvarnby Folkhögskola år 2013.

Bokmässan flyttade sedan till Sofielunds Folkets Hus där bland annat propaganda för terrornätverket AFA såldes helt öppet.
Bokmässan flyttade sedan till Sofielunds Folkets Hus där bland annat propaganda för terrornätverket AFA såldes helt öppet.

På sociala medier stödjer Kvarnby Folkhögskola flera AFA-kopplade verksamheter.
På sociala medier stödjer Kvarnby Folkhögskola flera AFA-kopplade verksamheter.

Folkhögskola har också haft mycket täta kopplingar till den vänsterextrema nättidningen Yelah.net som bland annat Mats Runvall var en stor del av. Förutom att tidningen fick registrera sig på skolans adress så användes även deras lokaler för redaktionsmöten. Tidningen blev på grund av dess fanatiska och radikala medarbetare snabbt vänsterns största tidning på nätet.

Yelah.net hyllade ofta AFA och den övriga extremvänstern.
Yelah.net hyllade ofta AFA och den övriga extremvänstern.

År 2016 kom Yelah att uppmärksammas av statens medieråd i samband med deras utredning av våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet:

När det gäller den autonoma miljön har diskussioner från allmänna socialistiska/anarkistiska/autonoma forum inkluderats, t.ex. socialism.nu och yelah.net. Där finns teoretiska diskussioner som angränsar till dem som används för att legitimera våldsam aktion i de mer antidemokratiska miljöerna, men man uppmanar inte till bruket av våld.

Avmaskerat har skrivit mer om tidningens grundare och medarbetare här.

Riskerar att förlora bidragen

Aktivister från ARNA vapentränas i norra Syrien, år 2019. Kommer delta på helgens konferens.
Aktivister från ARNA vapentränas i norra Syrien, år 2019. Kommer delta på helgens konferens.

Kvarnby Folkhögskola kommer, om de tillåter att helgens konferens genomförs i skolans lokaler, att bryta mot Folkbildningsrådets villkor om att ej bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet. Folkhögskolan har då med ett aktivt agerande från både styrelse och rektor, upplåtit sina lokaler till en våldsbejakande och vänsterextrem rörelse.

Kvarnby Folkhögskola kommer då att istället för att stärka och främja demokratin, göra den absoluta motsatsen, och möjliggöra en gränsöverskridande konferens där målet är att ena klimatrörelsen med extremvänstern, en tungt brottsbelastad rörelse som med våld vill omkullkasta det svenska samhället och störta den svenska demokratin.

Vet du mer?

Har du mer information om Kvarnby Folkhögskola och dess lärare eller evenemang som genomförts i skolans lokaler? Vi erbjuder ett krypterat kontaktformulär men det går även bra att maila oss direkt på [email protected]. Vi skyddar alltid våra källor.

Dela artikeln