Kvinnofolkhögskolan: Miljonbidrag trots extremistkopplingar

Publicerad den 17/9 2022 kl 10:09

NYHET. Skolan har i över fem års tid upplåtit sina lokaler åt extremvänstern samtidigt som de mjölkat staten på över hundra miljoner kronor i bidrag.

Kvinnofolkhögskolan har sedan 2017 huserat vänsterextrema grupper samtidigt som de mjölkat staten på över hundra miljoner kronor i bidrag.
Kvinnofolkhögskolan har sedan 2017 huserat vänsterextrema grupper samtidigt som de mjölkat staten på över hundra miljoner kronor i bidrag.

Avmaskerat kunde tidigare i veckan uppmärksamma att det AFA-kopplade Syndikalistiskt Forum snart ska genomföra årets vänsterextrema bokmässa vid namn ”Radikal Bokmässa”. Evenemanget som startar fredagen den 23 september sträcker sig över hela helgen och bjuder in landets mest tongivande vänsterextremister och organisationer.

Tidigare har bland annat Salka Sandén och Jonathan Pye varit på plats för att föreläsa om sitt engagemang inom Antifascistisk aktion (AFA), ett nätverk som med terror och grovt våld tystad politiska meningsmotståndare i 30 års tid. Sandén är en av grundarna av AFA Göteborg och Pye, som suttit i fängelse för sin drivande roll vid Göteborgskravallerna 2001, har under många år stått som sidägare för AFA:s webbplats där hundratals privatpersoner hängts ut och hotats på grund av sitt politiska engagemang.

Radikal Bokmässa 2017 i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Radikal Bokmässa 2018 i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Radikal Bokmässa 2019 i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Radikal Bokmässa 2021 i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Andra kända profiler inom den vänsterextrema miljön som hållit i föredrag på Radikal Bokmässa i Göteborg är Andreas Lindh, Jens Wingren, Tor Alsén, Liv Marend och Athena Farrokhzad. Året 2017 var även Henrik Arnstad på plats och pratade, ironiskt nog, om just demokrati.

Vid sidan av föreläsare tillkommer det även bokbord från diverse bokcaféer, organisationer och nätverk. Bland annat har Red Deer Collective, AFA:s största nätbutik, deltagit vid flera tillfällen. Andra återkommande verksamheter är den terrorstöttande fånghjälpen ABC Göteborg, det AFA-kopplade Amalthea Bokkafé samt Svart Katt Prints, en mindre nätbutik som trycker AFA-propaganda.

Den vänsterextrema bokmässan har sedan 2017 och fram tills idag genomförts i Kvinnofolkhögskolans lokaler – något som direkt strider mot Folkbildningsrådets regler och grundläggande värderingar.

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som på uppdrag av saten ser till att Sveriges folkhögskolor uppfyller de krav och villkor som ställs för att stadsbidrag ska delas ut till verksamheten.

Över hundra miljoner kronor i bidrag

Enligt folkhögskolans årsredovisning från 2022 framkommer det att de fått stadsbidrag via Folkbildningsrådet där summan landat på 20 till 25 miljoner kronor om året.

De skattefinansierade bidragen har delats upp enligt nedan:

  • Statsbidrag: 15 869 000 kr
  • Särskild satsning på yrkeskurser: 1 620 000 kr
  • Verksamhetsbidrag: 300 000 kr
  • Extra finansiering: 1 122 000 kr
  • Mobilitetsstöd: 2 801 000 kr
  • Förskoleutbildning: 2 350 000 kr

Förutom ovanstående har även Kvinnofolkhögskolan agerat uppdragsgivare åt både Arbetsförmedlingen och Göteborg stad. Vid fyra tillfällen, med totalt 42 deltagare, genomförde skolan en studiemotiverande kurs och för detta fick de 1 000 000 kr av Arbetsförmedlingen. Göteborg stad betalade även de ut 1 000 000 kr för två tillfällen då Kvinnofolkhögskolan utbildade invandrare i svenska (SFI).

Ovanstående summerar bara året 2021. Från att Kvinnofolkhögskolan börjat husera vänsterextremister 2017 fram tills idag, har de sammanlagt fått lite mer än hundra miljoner i bidrag.

Strider mot policyn om demokratiska värderingar

På Folkbildningsrådets hemsida nämns det vid flera gånger att vikten av demokratin och att alla människors lika värde måste upprätthållas. Detta är den absolut viktigaste regeln som samtliga skolor måste följa för att ta del av statens årliga folkbildningsbidrag som uppgår till fyra miljarder kronor.

Det står även specifikt i Folkbildningsrådets villkor (PDF) att en folkhögskola som sökt bidrag ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar” och att den ”får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”.

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg har brustit i att upprätthålla Folkbildningsrådets villkor genom att år 2017, 2018, 2019 samt 2021 upplåtit sina lokaler till en våldsbejakande och vänsterextrem rörelse. Nästa vecka, med start 23 september, kommer skolan ännu en gång öppna sina lokaler åt vänsterextremisterna.

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg har förutom att låna ut sina lokaler även tidigare använt sin webbplats och sina sociala medier för att sprida inbjudan till bokmässan. De har på så sätt direkt uppmanat sina följare (i skrivande stund 5 132 st på Facebook) och elever på skolan att delta i den antidemokratiska verksamheten.

Vidare kan man även se att skolans sociala medier används för att följa flera vänsterextrema nätverk och individer. Kvinnofolkhögskolans Twitterkonto följer bland annat Syndikalistiskt Forum, Tidningen Brand, AFA-grundaren Mathias Wåg och underrättelsetjänsten Expo.

På Twitter följer Kvinnofolkhögskolan flera kända vänsterextremister och organisationer.
På Twitter följer Kvinnofolkhögskolan flera kända vänsterextremister och organisationer.

På deras Instagramsida följer de SUF Göteborg, SUF Malmö, nätverket Autonom Organisering, Cyklopen, den AFA-kopplade podcasten Komintern och Takeover Network Sweden, vilket själva beskriver sig som ett Antifa-nätverk.

Podcasten Komintern skulle spela en stor roll i polisutredningen där ledande personer inom AFA Göteborg greps efter att journalisten Christian Peterson och hans familj vid flera tillfällen utsatts för attacker.

På Instagram följer Kvinnofolkhögskolan flera kända vänsterextremister och organisationer.
På Instagram följer Kvinnofolkhögskolan flera kända vänsterextremister och organisationer.

Det är med ovanstående information som Avmaskerat drar slutsatsen att Kvinnofolkhögskolan aktivt och medvetet, under flera års tid, gett sitt fulla stöd till den våldsbejakande extremvänstern.

Summering av skolans våldsbejakande acceptans

Genom att samtidigt ansöka om miljonbidrag, där de på papper säger sig upprätthålla och stärka demokratin, har Kvinnofolkhögskolan gång på gång under flera års tid främjat, erbjudit logistik, visat acceptans och upprätthållit en tradition inom den våldsbejakande extremvänstern. En tungt brottsbelastad rörelse som med våld vill omkullkasta det svenska samhället och störta den svenska demokratin.

Det är utom allt rimligt tvivel ett aktivt agerande, med godkännande från styrelsen, att personal på skolan lånat ut verksamhetens lokaler, samt använt skolans sociala medier, för att legitimera den våldsbejakande rörelsen.

Dela artikeln