Skattefinansierat företag samarbetar med AFA-tidning

Publicerad den 23/8 2023 kl 09:08

NYHET. Nätverkstan Kultur AB hanterar AFA-tidningen Brands prenumeranter. Får samtidigt uppdrag och bidrag från flera myndigheter.

Nätverkstan Kultur AB (t.v.) hanterar vänsterextrema Tidningen Brands prenumeration (t.h).
Nätverkstan Kultur AB (t.v.) hanterar vänsterextrema Tidningen Brands prenumeration (t.h).

Sveriges äldsta anarkistiska tidning, Brand, kommer inom kort att lansera ett specialnummer döpt till ”AFA” där de, förutom att de firar att Antifascistisk Aktion snart fyller 30 år, även framhäver nätverkets våldsideologi samt uppmanar läsarna att använda våld för att ändra den politiska spelplanen.

Tidningen Brand skriver på Twitter att de samarbetar med AFA, sluter upp bakom varandra och att de ska fira AFA:s 30 års firande ihop. Källa: Twitter.
Tidningen Brand skriver på Twitter att de samarbetar med AFA, sluter upp bakom varandra och att de ska fira AFA:s 30 års firande ihop. Källa: Twitter.

Avmaskerat har granskat Tidningen Brands betaltjänster, tryckeri och återförsäljare. I denna artikel tittar vi närmare på det företaget som administrerar och hanterar tidningens månadsprenumeranter – ett företag som både mottager bidrag och uppdrag från olika myndigheter.

Uppviglar till politiskt motiverat våld

Tidningen Brand har redan publicerat några artiklar från den kommande utgåvan på sin hemsida. Med rubriken Om våld beskriver AFA sin syn på systematiskt våld och hur, enligt dem själva, effektivt det är att använda våld för att förändra den politiska spelplanen.

Våldet är ett av många verktyg i vår verktygslåda. Det är en taktik som ibland är nödvändig för vår övergripande strategi. En strategi är den långsiktiga planen för att uppnå ett mål, i vårt fall att förhindra fascistisk organisering.

Vi är öppna med att vi ser våld som ett legitimt verktyg i kampen mot fascismen, oavsett om det är organiserat eller spontant. Med organiserat våld menar vi att både genomförandet och syftet med våldet är genomtänkt och planerat. Det organiserade våldet kan ske på en skala som spontant våld aldrig kommer i närheten av. Spontant våld sker ofta i affekt, som en reaktion på en situation. Organiserat våld kan istället beskrivas som ett planerat verktyg för att förändra en situation. Som militanta antifascister är det organiserade våldet en del av vår strategi i kampen mot fascismen.

I en annan artikel, med rubriken Vi är antifascismen uppmanar AFA att använda våld för att krossa sina utpekade fiender.

Till slut behöver det politiska motståndet alltid ett vinterpalats att storma. En fiende som går att demonisera, som kan vara måltavla för människors ilska och tankar om allt som är fel med detta samhälle. För folk i allmänhet uppfyller företagsledare eller ens politiker sällan en sådan funktion. En fascist däremot kan enkelt bli planetens mest hatade varelse. Låt därför fascismen vara vårt vinterpalats, och antifascismen vår nyckel till portarna. Alla rörelser har sitt vapen, någonting att svinga med för att bereda vägen till sitt slutgiltiga mål.

Vill man läsa mer om hur detta våld faktiskt ser ut i praktiken rekommenderar vi någon av följande artiklar.

Eller någon av följande filmer:

Nätverkstan Kultur AB hanterar prenumeranterna

De som betalar produktionen av den vänsterextrema tidningen är givetvis tidningens prenumeranter. Vad som dock inte är så självklart är att den som hanterar tidningens prenumeranter är det skattefinansierade kunskapscentret Nätverkstan Kultur AB (Org.nr: 556500-8009).

Nätverkstan beskriver sig själva som ett ”kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet” och ägs av stiftelser, föreningar och studieförbundet Sensus:

Nätverkstan Kultur SvB ägs av stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst (ekonomisk förening) och studieförbundet Sensus västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Nätverkstan har sitt säte i Göteborg och arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

När man läser om Nätverkstans mål står det följande:

Nätverkstan ska som icke-vinstdrivande organisation producera allmänna nyttigheter genom att vara en aktiv del av det kulturliv som verkar för kritisk offentlighet och för demokrati som en oavslutad process. Nätverkstan ska verka för yttrandefrihet och konstnärlig frihet inom och utom Sveriges gränser.

Besöker man Tidningen Brands prenumerationssida står det att prenumerationen och betalningen sköts via Nätverkstan.

De som är ansvarig för att administrera prenumeranterna hos den vänsterextrema tidningen Brand är Nätverkstan, ett skattefinansierat företag från Göteborg.
De som är ansvarig för att administrera prenumeranterna hos den vänsterextrema tidningen Brand är Nätverkstan, ett skattefinansierat företag från Göteborg.

Får bidrag från flera myndigheter

Företaget som hanterar den vänsterextrema tidningens prenumeranter finansierar till stor del av skattepengar.
Företaget som hanterar den vänsterextrema tidningens prenumeranter finansierar till stor del av skattepengar.

Nätverkstan får både uppdrag och bidrag från flera olika myndigheter. Under rubriken Våra finansiärer kan man läsa följande:

Nätverkstan är en icke-vinstdrivande organisation som producerar allmänna nyttigheter som skapar värde för kulturlivet. Verksamheten består både av konsultverksamhet och administrativa tjänster samt offentligt finansierade projekt och uppdrag.

De tre viktigaste stöden till Nätverkstan är, enlig dem själva, följande:

 • Nätverkstan bedriver sedan 1999 utbildningen Kulturverkstan med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Nätverkstan har sedan 2016 ett långsiktigt uppdrag, LSU, från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att som oberoende aktör arbeta med kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning, stärka den kulturella infrastrukturen och utgöra en resurs avseende digital teknik.
 • Nätverkstan får stöd från Kulturrådet för att arbeta med distribution och synliggörande av kulturtidskrifter.

Kommunala chefer i styrelsen

Tittar man på vilka som sitter i Nätverkstans styrelse finner vi följande:

 • Ingrid Elam – Styrelseordförande
 • Ola Sigurdson – Representant Ord&Bild
 • Marie Langaard – Representant Sensus
 • Siri Reuterstrand – Representant Tidskriftsverkstaden i Väst
 • Sanna Eskilsson Juhlin  – Kultur- och Fritidschef, Härryda kommun, vice ordförande
 • Ida Burén – Kulturchef Borås kommun
 • Tasso Stafilidis – Verksamhetschef West Pride
 • Daniel Terres – Projektledare och verksamhetsutvecklare Urban konst vid Göteborgs Konsthall
 • Emma Melldén – Personalrepresentant

Avmaskerat har kontaktat både Nätverkstan, styrelsen och ovanstående myndigheter för att få ett uttalande om deras samröre med den våldsbejakande extremvänstern. Vi återkommer i ärendet så fort vi fått svar.


AFA-aktivister i redaktionen

Det har sedan 90-talet varit känt att redaktionen i Brand helt eller delvis bestått av aktivister från nätverket AFA. Detta bekräftade Brand nyligen på sin webbplats i samband med att de presenterade nyheten om sin nya tidning.

Det var i Brand som det första uttalandet från gruppen som senare skulle forma AFA publicerades på 1990-talet. Under de följande åren skulle redaktionen till stor del bestå av medlemmar ur AFA. Det var därför på sin plats att vi skulle göra ett nummer tillsammans.

Säkerhetspolisen bekräftade även detta i deras författningsrapport från 2001.

Säpos uttalande om Tidningen Brand och dess kopplingar till AFA. Källa: Säkerhetspolisen, Författningsskyddets rapport 2001, Den autonoma miljön.
Säpos uttalande om Tidningen Brand och dess kopplingar till AFA. Källa: Säkerhetspolisen, Författningsskyddets rapport 2001, Den autonoma miljön.

Äger du tidningen? Vi behöver din hjälp!

Avmaskerat söker nu din hjälp med att kartlägga samtliga skribenter, redaktionsmedlemmar och illustratörer som varit inblandade i tidningen sedan 90-talet. Äger du en tidning eller två? Kontakta oss med information direkt på [email protected] eller använd vårt krypterade kontaktformulär.

Dela artikeln