Rebecka Roos dömd till en månads fängelse

Publicerad den 1/3 2021 kl 13:03

NYHET. Efter misshandeln av SD-politikern Martin Kinnunen har Rebecka Roos regelbundet dömts för butiksstölder och narkotikabrott.

Fredagen den 19 februari i år dömdes Rebecka Roos (19890625-0165) att betala 2000 kr i böter av Södertörns tingsrätt. Domen meddelades utan huvudförhandling då Rebecka hade erkänt brottet ringa stöld.

Rebecka Roos har olovligen tagit varor till ett sammanlagt värde av 380 kronor som tillhörde Stormarknaden i Flemingsberg Ab. Det hände den 25 januari 2021 i butiken Ica Maxi Flemingsberg, Ebba Bååts torg 40, Huddinge, Huddinge kommun.

Mindre än en vecka efter denna dom, torsdagen den 25 februari, dömde också Stockholm tingsrätt Rebecka till en månads fängelse då hon åtalats för två till fall av stöld som hon begick förra året samt ett fall av narkotikabrott. Denna dom fick meddelas trots att Rebecka inte behagat närvara på sin egen rättegång.

Anledningen till att Stockholm tingsrätt tyckte att Rebecka nu måste dömas till fängelse i den senaste domen var att hon även förra året dömdes till två månaders fängelse, en dom som också gällde stöld och narkotikabrott. Under sin villkorliga frigivning har hon utöver de två domarna från i år också hunnit begå en ringa stöld i oktober 2020.

2019 såg situationen likadan ut för Rebecka. Det året accepterade hon ett strafföreläggande för att ha stulit varor för ett värde av 374 kronor på Ica Supermarket i Högdalen och hon fick också en dom för stöld inne i MQ:s butik i Globen Shopping Center. Samma år hade Rebecka också en tvist med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i Stockholm där hon protesterade mot att hennes socialbidrag dragits in för att hon inte följt sin planering och två gånger försovit sig och missat sin missbruksbehandling.

Den här återkommande brottsligheten har även pågått längre bak i tid och vid några tillfällen kombinerats med brott mot knivlagen och våld mot tjänsteman.

Misshandeln av Martin Kinnunen

Rebecka Roos deltog i misshandeln av SD-politikern Martin Kinnunen som brutalt överfölls i tunnelbanan i Stockholm 2009. Tillsammans med Nathalie Nikadon (19831011-5004) och Hanna Brown (19871222-4800) dömdes Rebecka till tio månaders fängelse för misshandel av Kinnunens sambo som också skadades när hennes man attackerades. Rebecka dömdes också i samma mål för snatteri och för våld mot tjänsteman då hon attackerade en ordningsvakt som försökte gripa hennes kamrater som deltagit i överfallet.

Denna dom blev startskottet på Rebeckas långa kriminella bana som därefter alltså framför allt har kretsat kring missbruk och stölder. Året innan misshandeln av Kinnunen hade Rebecka, som var aktiv i terrororganisationen Revolutionära Fronten, deltagit i ett planerat vänsterattentat i Nyköping. Den attacken slutade dock med att vänsterextremisterna fick stryk, däribland Roos som vid tillfället fortfarande var tonåring.

I bild syns Mats Runvall, Jonathan Pye och andra maskerade vänsterextremister som slutit upp för att stötta Rebecka Roos på hennes rättegång efter att hon blev sparkad i ansiktet under en misslyckad vänsterattack mot meningsmotståndare.

Personutredningen mot Rebecka som gjordes i samband med Kinnunen-fallet visade att hon redan i gymnasiet hade haft vissa psykiska problem, att hon efter skolan varit arbetslös länge och hade problem med fysiskt krävande jobb på grund av en tidigare skada i armen som hon var tvungen att operera.

Även den senaste personutredningen mot Rebecka visar att hon har svåra problem med sitt liv:

Utifrån senast genomförd risk- och behovsbedömning från december 2020 löper Roos en hög risk för återfall i generell kriminalitet och våldsbrott. Detta främst med hänvisning till antisocial historia, antisocialt personlighetsmönster, narkotikamissbruk, avsaknad av sysselsättning, fysisk och psykisk ohälsa men även på grund av prokriminella attityder och värderingar, prokriminellt umgänge samt alkoholmissbruk. Sammantaget bedömer frivården att risken för återfall i brott är förhöjd och ett övervakningsbehov föreligger. Med anledning av återkommande misskötsamhet av både kontakt och verkställighetsplanering under de senaste övervakningsperioderna bedömer frivården att förutsättningar för en skyddstillsyn saknas. Mot bakgrund av att tidigare metadonbehandling på S:t Eriksteamet inte haft en tillräcklig riskreducerande effekt påverkar denna insats inte frivårdens påföljdsbedömning.

[…]

Av den föregående risk- och behovsbedömningen från maj 2019, då aktuell dom och journalanteckningar från häktet i april 2020 framkom det att Roos ofta kände sig uppjagad och stressad och gjorde impulsiva saker, exempelvis begick stölder eller tog återfall. Roos uppgav då även att hon ofta använde sig av lögner för att ordna upp besvärliga situationer och att hon uppfattades som manipulativ. Hon uppgav att hon hade ett stort kontaktnät av vänner med missbruksproblematik. Roos uppgav då att om hon behövde droger kunde hon få tag på någon som säljer droger på 15 minuter. Vidare framkom det att hon bar vapen, exempelvis OC-spray eller kniv, i samband med att hon rörde sig ensam utomhus sent på kvällen. I tidigare personutredning från maj 2020 uppgav Roos att hon begår stölder för att klara av sin ekonomi samt finansiera sitt missbruk.

Dela artikeln