RF-veteranen Oskar Degerfeldt är häktad för grov narkotikasmuggling

Publicerad den 22/9 2020 kl 18:09

NYHET. Avmaskerat kan avslöja att en gammal vänsterextremist häktats misstänkt för grov narkotikasmuggling.

Oskar Degerfeldt (19900815-3638) som tidigare var aktiv i den numera nedlagda terrorgruppen Revolutionära fronten har nu häktats misstänkt för grov narkotikasmuggling. Sedan tidigare har Degerfeldt ett gediget brottsregister.

Han dömdes 2011 till två års fängelse för två fall av grov misshandel. 2017 dömdes han för våld mot tjänsteman och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn och samhällstjänst. Degerfeldt har också accepterat ett strafföreläggande för rattfylleri.

De två misshandelsfallen utförde Degerfeldt tillsammans med andra RF-aktivister i Hallstahammar, dit de hade färdats för att söka upp nationalister som delat ut flygblad under dagen. När nationalisterna och vänsterextremisterna stötte på varandra på kvällen gick vänsterextremisterna till anfall på kommando och knivhögg nationalisterna. Den ena nationalisten sprang från platsen efter han knivhuggits i magen medan den andre ramlade ihop och blev knivskuren och misshandlad så svårt att han fick livshotande skador.

Följer man Degerfeldt på sociala medier märker man att han än idag har samröre med andra kriminella vänsterextremister som Dennis Miraballes (numera Dennis Kindgren) (900906-2051), Nikolas Wallner (801001-0059), Adam Heivert Taylor (921011-1077), Jonas Karttunen (901107-0514) och Armin Najafi (901202-0997). Även Markus Allard (900103-4934) som påstår sig ha tagit avstånd från sina vänsterextrema sympatier har fortsatt att ha samröre med Degerfeldt på sociala medier. Det syns också på Degerfeldts Facebook-sida att han fortfarande identifierar sig som ”antirasist” då han delar sådant material där.

Domen från 2017 gäller en opolitisk incident samma år då Degerfeldt i sant anarkistisk anda åkte buss utan giltig biljett och oprovocerat överföll en biljettkontrollant som han slog i ansiktet. Kontrollanten kontrade med att brotta ner Degerfeldt och tillkalla polis. När Degerfeldt greps upptäckte polisen att han också hade nästan 3 gram cannabis på sig, varför han också dömdes för ringa narkotikabrott.

Nu verkar Degerfeldt ha trappat upp sin drogrelaterade brottslighet då han sedan början av september varit frihetsberövad misstänkt för grov narkotikasmuggling. Degerfeldt har häktats och hunnit omhäktas en gång och sitter häktad med restriktioner. Han förnekar brott och har överklagat det första häktningsbeslutet.

I det första häktningsbeslutet förklarar rätten sitt beslut på följande sätt:

Den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för grov narkotikasmuggling den 2 september 2020 i Örebro kommun.

Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas.

Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Degerfeldt är inte den enda vänsterextremisten i Sverige som har problem med att följa den svenska narkotikalagstiftningen. Avmaskerat kommer säkerligen få återkomma till liknande fall framöver och vi kommer definitivt återkomma när Degerfeldt blir åtalad i det aktuella fallet.

Dela artikeln