SD vill stoppa kommunbidrag till vänsterextrem lokal i Uppsala

Publicerad den 17/12 2020 kl 23:12

NYHET. En kommunalt finansierad lokal i Uppsala har öppet uttryckt sitt stöd för AFA, varför SD nu ifrågasätter om föreningen bakom lokalen verkligen är en lämplig mottagare av skattefinansierade bidrag.

Ungdomens Hus på Svartbäcksgatan 32, Uppsala.

För en månad sedan avslöjade Exakt24 att Ungdomens hus i Uppsala, som finansieras med kommunbidrag, öppet stödjer våldsvänstern. Bland annat satt en AFA-flagga klart synlig i ett av lokalens fönster och entrédörren var överfylld med vänsterextrema klistermärken, däribland ett som uppmanade till att stoppa en tillståndsgiven politisk demonstration från Nordiska motståndsrörelsen. Klistermärkena visade även på en koppling till SUF som ordföranden för föreningen som driver Ungdomens hus, David Llerena, öppet stödjer på Facebook.

— Det är klart att man måste kunna ompröva bidrag om vi inte tycker att de uppfyller värderingar eller kriterier som vi satt upp, sa kulturnämndens vice ordförande Patrik Hedlund (S) till Exakt24 då som svar på frågan om en lokal som stödjer våldsbejakande organisationer kan få sina bidrag indragna.

Då kommunen efter detta ändå valde att inte dra in bidragen till den vänsterextrema lokalen har SD:s ledamot i kulturnämnden, Simon O. Pettersson, lämnat in ett nämndinitiativ om detta.

— Vi tycker att det är väldigt problematiskt att det sedan flera år finns en sådan här koppling till politisk extremism. Det handlar om problematiska associationer till exempelvis Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) och nu också AFA, så vi ser ett mönster i detta, sa Pettersson till Exakt24 i ett inslag från igår.

Vidare påpekade Pettersson att föreningen som driver lokalen uppenbarligen har brutit mot kommunens regler.

— Det står tydligt i riktlinjerna för kulturstödet att det inte ska finansiera demokratifientlig verksamhet. Så det bryter mot kulturnämndens egna riktlinjer.

Facebook utvecklar SD i Uppsala varför de vill att Ungdomens hus inställning till demokrati och våldsbejakande extremism ska utredas:

På senare tid har det uppmärksammats att Ungdomens hus både har haft flaggor och klistermärken, vilka propagerar för våldsbejakande grupper, uppsatta i sina lokaler. Detta följer ett mönster av problematiska associationer – ett annat exempel är att ”Ingen människa är illegal”, en organisation som vill upphäva den svenska rättsstaten, återkommande har organiserat möten i Ungdomens hus lokaler.

Det finns en allmänt spridd bild hos Uppsalas medborgare om en tydlig politisk inriktning, vilket klart bryter mot målsättningen att vara en politiskt neutral och trygg mötesplats för ungdomar. Som det ser ut nu, är det mycket osannolikt att en ungdom med till exempel nationalistisk eller borgerlig grundsyn skulle känna sig välkommen. Uppsalas medborgare borde kunna kräva att få klarhet i dessa förhållanden.

Enligt Pettersson är det tyvärr dock endast SD som driver denna fråga just nu, men han hoppas att han ska kunna få de borgerliga partierna att haka på längre fram. Kulturnämnden har också varit i kontakt med Ungdomens hus och fått föreningen att ta ner AFA-flaggan.

Dela artikeln