Kulturhuset Klossen #2 – Studiefrämjandet marknadsför Angbett

Publicerad den 21/2 2023 kl 07:02

FÖRDJUPNING. Studiefrämjandet och Kulturhuset Klossen stödjer antidemokratiska krafter genom att marknadsföra Bokkafé Angbett till tusentals personer.

Kulturhuset Klossen (t.v) marknadsför Angbetts vänsterextrema bokmässor (t.h).
Kulturhuset Klossen (t.v) marknadsför Angbetts vänsterextrema bokmässor (t.h).

I föregående artikel granskade vi det vänsterextrema bokcaféet Angbett som under fem års tid fått växa fram i Umeå, detta i skattefinansierade lokaler, och utan några som helst förhinder. I denna artikel flyttar vi fokus från bokcaféet och tittar på hur Klossen och Studiefrämjandet Västerbotten framhävt, legitimerat och därmed också ekonomiskt gynnat den vänsterextrema föreningen.

Marknadsför vänsterextrem bokmässa 2018

Året 2018 flyttade Bokkafé Angbett in i Kulturhuset Klossen på Ekonomstråket 6 i centrala Umeå. I samband med detta anordnade Angbett en stor bokmässa där AFA och andra vänsterextrema nätverk och grupperingar deltog, bland annat Amalthea Bokkafé, Syndikalistiskt forum och Nattsvart verkstad.

Lokalerna pryddes med AFA-propaganda och på borden fanns det både kläder och propaganda kopplat till det våldsbejakande nätverket.

När Avmaskerat granskar de olika sociala medierna som marknadsförde detta event så kan vi se att Kulturhuset Klossen använde både sin Instagram- och Facebooksida för att sprida inbjudan och samtidigt uppmana läsarna att delta.

På Facebook gillade Studiefrämjandet Klossens inlägg om den vänsterextrema bokmässan.
På Facebook gillade Studiefrämjandet Klossens inlägg om den vänsterextrema bokmässan.

På Instagram marknadsförde det skattefinansierade kulturhuset Klossen vänsterextrema Bokkafé Angbets anarkistiska bokmässa.
På Instagram marknadsförde det skattefinansierade kulturhuset Klossen vänsterextrema Bokkafé Angbets anarkistiska bokmässa.

Förutom att marknadsföra evenemanget så var även flera av Klossens anställda inne och gillade, delade samt deltog i diskussioner rörande bokmässan. En av diskussionerna handlade om ifall hundar var välkomna till eventet och flera frågor uppstod. Studieorganisatör och anställd av Studiefrämjandet, Linus Råde, kände sig då tvungen att ge sig in i diskussionen för att besvara frågorna.

Flera ur den skattefinansierade personalen på Klossen gillade, delade och kommenterade evenemanget. Här besvarar Linus Råde, studieorganisatör på Klossen, frågor från deltagarna.
Flera ur den skattefinansierade personalen på Klossen gillade, delade och kommenterade evenemanget. Här besvarar Linus Råde, studieorganisatör på Klossen, frågor från deltagarna.

Efter att bokmässan var över fortsatte Klossen att gilla de inlägg som bokcaféet Angbett postade. Det syntes därför inte ha varit några problem för den studiefrämjande verksamheten att deras lokaler dekorerades med AFA-propaganda eller att sådan fanns till försäljning.

Marknadsför vänsterextrem fånghjälp

Direkt efter att Angbett firat flytten till kulturhuset Klossen i slutet av 2018 så arrangerade de en ”ACAB” brevskrivarkväll ihop med ABC Umeå, en vänsterextrem fånghjälporganisation vars mål är att finansiera och moraliskt stärka fängelsedömda aktivister. Termen ACAB (sv: Alla poliser är skitstövlar) är en vanligt förekommande term inom den vänsterextrema rörelsen och används för att sprida hat mot ordningsmakten och misstro mot staten. En av de som gillade inlägget på Facebook var Kulturhuset Klossen.

Några år senare gör Klossen det igen. I september månad 2021 öppnar kulturhuset efter att ha varit nedstängt på grund av coronapandemin en längre tid. För att fira detta ordentligt anordnades det familjevänliga och roliga aktiviteter under en hel vecka. I schemat kan man läsa om ”skuggteatern för barn från sju år”, ”testa på rollspel av den gamla skolan i en svensk tappning av Dungeons & Dragons”, spelkväll och musikquiz. Finalen av veckans aktiviteter var en musikupplevelse där barnen fick träffa fiktiva djur. I beskrivningen står det:

Välkomna till en interaktiv musikupplevelse för barn mellan 3-10 år. Inget inträde, ingen bokning, bara kom och mys. Vi sjunger, dansar och gör TAKK-tecken tillsammans med Kråkan Kajjan, Älgen Henke, Bävern Rakim och de andra djuren som är speciella på sina alldeles egna vis!

För familjer i Umeå var denna vecka mycket uppskattad, speciellt bland barnen. Men läser man schemat en gång till finner man något mycket avvikande.

Mitt i veckan fanns det en inbjudan till ABC Umeå. ABC låter som något man lär barnen. Men som kontrast till familjeaktiviteterna kan man i inbjudan läsa:

Vi skriver brev till politiska fångar för att visa solidaritet och bryta deras isolation. Att få brev från utsidan och veta att en inte står ensam har många gånger visat sig vara superviktigt. Så kom förbi och skriv ett brev, en kort hälsning eller rita en bild, och bidra till att en inspärrad människas tillvaro blir bättre.

Det är oklart varför en skattefinansierad verksamhet uppmanar ungdomar att komma i kontakt med så pass tungt kriminella aktivister att de sitter i fängelse. Det är heller inte tydligt varför aktiviteter för familjer med barn ner till tre år gamla ska beblandas med vänsterextrema organisationer som lever i en värld där fängelse är en del av vardagen.

Sprit och öl såldes i Klossens lokaler

I november månad 2019 anordnade vänsterextrema Svarta Katten en fest vars syfte var att skapa ett större intresse inför den kommande anarkistiska bokmässan samma månad. I inbjudan till festen kan man läsa följande:

Dansa på barrikaderna [namnet på festen] är ett initiativ av Kulturföreningen Svarta katten för att vi vill skapa ett utrymme för de som vill gå på klubb och dansa utan att känna press från konsumtionshets.

Vi vill samtidigt sprida information om olika händelser runt om i världen eller organisationer som vi tycker är viktiga, som Ingen människa är illegal, Folkkök eller Rojava. Den här gången vill vi uppmärksamma Umeås Anarkistiska Bokmässa 2019!

Vidare står det under rubriken ”BAR” att det säljes ”drinkar, fulöl och alkoholfritt”, ingen medtagen alkohol var tillåten. I en av bilderna som postades från festen ser man tydligt ett flak Tuborg i bakgrunden.

Otillåten försäljning av alkohol skedde i Klossens lokaler där syftet var att skapa hype kring den kommande bokmässan. Ett flak öl syns i bakgrunden. Klossen själva marknadsförde festen.
Otillåten försäljning av alkohol skedde i Klossens lokaler där syftet var att skapa hype kring den kommande bokmässan. Ett flak öl syns i bakgrunden. Klossen själva marknadsförde festen.

Festen arrangerades av Fristad Umeå och Svarta katten med stöd av Studiefrämjandet och marknadsfördes på Klossens sociala medier.

Emma Goldman, känd för att förespråka politiskt motiverade mord och våldsam revolution, täckte inbjudan som Klossen marknadsförde.
Emma Goldman, känd för att förespråka politiskt motiverade mord och våldsama revolutioner, täckte inbjudan som Klossen marknadsförde.

Marknadsför vänsterextrem bokmässa 2019

När Angbett presenterade ytterligare en upplaga av bokmässan 2019 valde Klossen att vid flera tillfällen sprida inbjudan samt uppmana sina sammanlagt 3 800 följare på Facebook och Instagram att deltaga.

Att denna bokmässa blev så mycket större än året innan kan mycket möjligt bero på att ett så stort och respekterat studieförbund som Klossen/Studiefrämjandet engagerade sina följare att komma och besöka de olika bokborden och föreläsarna.

Utser Bokkafé Angbett till Klossens officiella bibliotek

Aldrig tidigare har ett vänsterextremt bokkafé haft ett så stort inflytande som när Angbett året 2021 blev Klossens, och därmed Umeås kulturhus, officiella bibliotek. En vänsterextrem förening som i åratal radikaliserat sina medlemmar och som samlat den autonoma rörelsen under ett och samma tak, inte en gång utan två, är alltså numera Kulturhuset Klossens officiella bibliotek.

Bryter mot Folkbildningsrådets regler

Det årliga folkbildningsbidraget som staten delar ut till studieförbunden och annan folkbildningsverksamhet uppgår till fyra miljarder kronor. Den organisation som ansvarar för att studieförbunden uppfyller kraven för att mottaga bidrag är Folkbildningsrådet.

På Folkbildningsrådets hemsida upprepar de på flera ställen att demokratin och alla människors lika värde måste upprätthållas. Det står även specifikt i Folkbildningsrådets villkor (PDF) att ett studieförbund som sökt bidrag ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar” och att den inte får ”bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”.

Folkbildningsrådets statsbidrag till studieförbund 2023, sid 7.
Folkbildningsrådets statsbidrag till studieförbund 2023, sid 7.

Studiefrämjandet Västerbotten har genom att samtidigt ansöka om miljonbidrag, där de på papper säger sig upprätthålla och stärka demokratin, gång på gång under flera års tid främjat, erbjudit logistik, visat acceptans och legitimerat den våldsbejakande extremvänstern. En tungt brottsbelastad rörelse som med våld vill omkullkasta det svenska samhället och störta den svenska demokratin.

Bryter mot Umeå kommuns regler

Förutom de miljontals kronor Studiefrämjandet får ta del av så betalar även Umeå kommun ut en större mängd pengar till Kulturhuset Klossen, detta är bidrag för att driva Klossen som en samlingslokal.

I Umeå kommuns regler för stöd till ideella föreningar (PDF) står det klart och tydligt att en förening inte får främja, rättfärdiga eller uppmana till våld, tvång eller hot. En förening som söker bidrag får heller inte motarbeta det demokratiska styrelseskicket – något som direkt strider mot Bokkafé Angbetts så kallade folkbildning och övriga verksamhet. Angbett har även i samarbete med ABC gett stöd för politiskt motiverad brottslighet.

Regler för Umeå kommuns stöd tillideella föreningar, sid 7.
Regler för Umeå kommuns stöd tillideella föreningar, sid 7.

Med ovanstående summerat kan vi dra slutsatsen att det är utom allt rimligt tvivel ett aktivt agerande, med godkännande från styrelsen, att personal på Klossen hyrt ut verksamhetens lokaler, samt använt Klossens sociala medier, för att legitimera och främja en antidemokratisk förening. I flera fall har även Klossens huvudman, Studiefrämjandet Västerbotten, visat stöd för Angbetts verksamhet genom att på sociala medier gillat inlägg där bokcaféets aktiviteter framhävts.

I nästa artikel presenterar Avmaskerat bevis som avslöjar att Umeå kommun sedan tidigare tipsats om Angbett och dess vänsterextrema kopplingar – men trots detta vägrat göra något åt saken.

Gillar du vårt arbete?

Avmaskerat är ett ideellt journalistiskt projekt där vi granskar den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen i Sverige, dåtid som nutid. Detta arbete är ideellt men det finns kostnader som behöver täckas. Vet du om att du kan bidra med en donation så läs gärna vår guide om hur man donerar med Bitcoins. Annars får du mer än gärna dela våra artiklar på Twitter, diskussionsforum och sociala medier.

Dela artikeln