Syndikalisten Thomas Karlssons upprepade fängelsedomar

Publicerad den 8/9 2022 kl 12:09

GAMMALT. Avmaskerat backar bandet till 1992 och går igenom de bortglömda fängelsedomarna tillhörande Thomas Karlsson, VD för Federativ Förlag.

Thomas Karlsson har spenderat många år i fängelse på grund av sin brottslighet.
Thomas Karlsson har spenderat många år i fängelse på grund av sin brottslighet.

De senaste veckorna har det stormat rejält på redaktionen hos den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Deras VD Thomas Karlsson (690325-2432) har på eget bevåg anställt Kajsa Ekis Ekman, en kvinna som de senaste åren gjort sig ovän med vänstern på grund av att hon uttryckt viss kritik mot transrörelsen.

Beskedet att just denna kvinna intagit chefspositionen kom som ett bombnedslag och Arbetarens styrelse lämnade i protest. Flera anställda varnades även om avsked efter att ha kritiserat beslutet att anställa Ekman.

Karlsson ska nu, efter att SAC:s centralkommitté påbörjat en intern utredning i slutet av augusti, sparkats från sitt uppdrag som VD.

Men vem är Thomas Karlsson?

Thomas Karlsson, tidigare VD för tidningen Arbetaren.
Thomas Karlsson, tidigare VD för tidningen Arbetaren.

Ursprungligen från Jönköping, idag bosatt i Skärholmen med sin familj, har Thomas Karlsson gjort sig känd inom den syndikalistiska och vänsterextrema rörelsen.

I sin ungdom hade han en drivande roll inom det AFA-kopplade bokcaféet i Jönköping där han satt som både kassör och kontaktperson ända fram till 2014. Han deltog även i AFA Jönköpings koordinerade attacker (mer om det nedan).

Året 2008 skulle bli ett stort år för Karlsson. Han tillsattes då som kassör för Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) samt tillträdde posten som VD för både Arbetaren och Federativ förlag vilket är SAC:s egna förlag.

Med summeringen ovan går vi vidare, eller rättare sagt backar bandet, och tittar på de fängelsedomar Karlsson under 80- och 90-talet drog på sig efter att ha misshandlat Sverigedemokrater, brukat amfetamin och sysslat med storskalig häleriverksamhet.

Dömdes 1987 för bedrägeri

Thomas Karlsson blev dömd första gången redan år 1987 för bedrägeri samt försök till bedrägeri. Detta efter att i ett fall ha lyckats, och i ett annat fall misslyckats, med att använda sitt egna betalkort (som saknade pengar) för att köpa in varor för tusentals kronor. För detta dömdes han till villkorlig dom och dagsböter (Eksjö tr B 388-87).

Några år senare, 1992, dömdes Karlsson till sitt första fängelsestraff, detta för värnpliktsbrott. Straffet blev fyra månaders fängelse (Eksjö tr B 323-90).

Grov brottslighet som ledde till flera års fängelse

Redan innan den första fängelsedomen börjat verkställas så fortsatte Karlsson med kriminalitet, dessa gånger dock i betydligt grövre former än tidigare.

Under stora delar av året 1992 gjorde han sig skyldig till en stor mängd brott. Så mycket som 26 stycken målsäganden var delaktiga i utredningen om Thomas Karlssons brottslighet där åtalspunkterna framförallt rörde det sig om grova stölder, inbrott och häleri.

Nedan tar vi upp några exempel på den typen av brottslighet som han ägnade sig åt under denna tidsperiod.

Inbrott och stöld efter fyllefest

Efter en fest i Nässjö skulle Karlsson och en annan individ vid namn Gustavsson göra inbrott och stjäla saker, bägge var mycket berusade.

Utdrag ur sammanställning av förhör med Gustavsson, vilket då är Karlssons medbrottsling:

Det dracks en hel del och han minns därför inte så mycket av vad som hände efter festen. Han minns dock att han blödde i handen när han stod i några företagslokaler. Vidare minns han att han under natten åkte i Karlssons bil och att det var fullt av stulen egendom i bilen. Det var så mycket lastat i bilen att någon annan person – utöver Karlsson och honom själv – knappast skulle få plats.

Dagen efter hade de träffats för att transportera de stulna varorna:

Dagen därpå sökte han upp Karlsson i dennes bostad på Gesällgatan. Han ville ha en av de kontorsstolar som de stulit. Karlsson hade alltjämt bilen fullastad. De åkte ner till Huskvarnas hamn, där de stoppade ner de stulna föremålen i plastsäckar för att därefter utan misstankar från andra kunna bära upp stöldgodset i Karlssons lägenhet.

Under polisutredningen och rättegången påstod de båda att ingen dem varken kunde erkänna eller förneka gärningarna på grund av berusning.

Körde runt i stulet fordon med yxa och kofot

I förundersökningsprotokollet så framkommer det att Karlsson, under pågående inbrott under påverkan av alkohol, kört runt i en Ford Transit utrustad med yxa och kofot. Trots att dessa i detta sammanhang med största chans var ämnade att användas som inbrottsverktyg så går det inte att bortse från de faktum att, framförallt en yxa, även är ett dödligt vapen. Det skulle även framkomma att fordonet, som var landstingets egna, var stulet.

Sålde amfetamin och hade sprängmedel hemma

Den 18 november 1992 stoppade polisen Karlsson som då hade på sig 1,5 gram amfetamin samt en kniv och 18 st portionspåsar, något som indikerade narkotikaförsäljning. I samband med detta beslutade polisen att genomföra en husrannsakan i Karlssons hem. Där hittade polisen 83 gram av sprängmedlet Dynamex M, skarp ammunition samt två rånarluvor.

Det framkommer även i samband med husrannsakan att Karlsson är politiskt aktiv inom den vänsterextrema rörelsen. Bland annat hade han under en anti EU-konferens i Stockholm köpt in böcker som behandlar autonom organisering. Polisen hittar även den välkända ”Anarkistens hemkokbok”.

Boken "Anarkistens hemkokbok" är prisad av anarkister världen över. Här visas en svensk version. Foto: oldeagle.se, 2010.
Boken ”Anarkistens hemkokbok” är prisad av anarkister världen över. Här visas en svensk version. Foto: oldeagle.se, 2010.

Domen

Den 5 februari 1993 föll domen i Jönköpings tingsrätt (B 785-92). Karlsson skulle sammanlagt stå åtalad för 30 åtalspunkter. Ur domen kan man läsa hur han systematiskt bedrivit en häleriverksamhet:

Karlsson skall dömas för en omfattande brottslig verksamhet som orsakat målsägandena stor ekonomisk skada både i den löpande driften av deras verksamheter och i det faktum att de blivit av med kostsam utrustning.

I förhållande till Gustavsson [medbrottsling] har Karlsson varit den drivande kraften. Karlsson har haft mest vinning av de utförda brotten. Genom den omfattande häleriverksamhet som han nu döms för har han även aktivt främjat andras brottsliga verksamhet.

Tingsrätten dömer dock inte honom på alla åtalspunkter. Exempelvis frias han från sprängmedlet och han stod heller aldrig åtalad för bilstölden.

Efter att dom överklagats (Göta HR B 192-93) landade straffet på fyra års fängelse för följande punkter:

  • Häleri
  • Grov stöld
  • Narkotikabrott
  • Brott mot vapenlagen
  • Olovlig körning

Detta skulle dock inte vara slutet för Thomas Karlssons brottslighet, efter sin fängelsevistelse så deltog han i en vänsterextrem attack mot Sverigedemokraterna i Jönköping.

Försökte smuggla in heroin till fängelset 1994

Under våren 1994 satt Karlsson på kriminalvårdsanstalten i Tidaholm. Där hade han mot slutet av sin vistelse placerats i den drogfria avdelningen samt blivit vald till ordförande i förtroenderådet.

Under denna tid bodde det en kvinna vid namn Anna-Karin i Karlssons bostad och hon brukade ofta hämta posten och leverera den till Karlsson när hon kom och hälsade på honom i fängelset.

Efter att Tidaholmsanstalten fått tips om att Karlsson skulle föra in narkotika i anstalten påbörjade polisen ett spaningsuppdrag som ledde till knarkfynd där både heroin och stora mängder amfetaminliknande narkotika beslagtogs – droger som Karlsson annars skulle ha smugglat in i fängelset för att sedan sälja.

Thomas Karlsson – Försökte smuggla in heroin till fängelset

Sverigedemokraternas torgmöte attackerat 1997

Som vi skrivit ovan skulle polisen 1992 hitta sprängmedel och rånarluvor hemma hos Karlsson, vilket gjorde att han stod misstänkt för förberedelse till sabotage eller annan grov brottslighet samt vänsterextrem litteratur. Tingsrätten gjorde dock bedömningen att fria honom på den punkten då det inte gick att styrka att sprängmedlet faktiskt var tänkt att användas. Oavsett straff eller ej så kunde man redan då dra parallellerna att fyndet var kopplat till den autonoma rörelsen.

Efter att Karlsson kommit ut från fängelset, år 1997, kunde hans kopplingar till den våldsbejakande extremvänstern bekräftas. Nu handlade det inte längre om teoretisk bildning och materiella förberedelser utan praktiskt våldsutförande mot sina meningsmotståndare.

Den 27 juli 1997 genomförde Sverigedemokraterna ett torgmöte i Jönköping. Motdemonstranter, bestående av AFA Jönköpings ledare Claes Gerleman och Thomas Karlsson, dyker upp och går till attack.

Skallade politiker i bröstkorgen

Karlsson attackerade en Sverigedemokrat genom att slå sin armbåge i huvudet på mannen så att han föll omkull.

I samband med att Karlsson försökte fly så jagade en annan Sverigedemokrat ifatt honom och tog tag i honom, då vände han sig om och skallade politikern rakt i bröstkorgen så att denna också ramlade omkull, därefter dunkade Karlsson mannens huvud mot marken upprepade gånger innan polisen sprang fram och grep Karlsson.

Thomas Karlssons polisförhör efter attacken mot Sverigedemokraterna 1997. Polisen namnger Karlsson som "TC".
Thomas Karlssons polisförhör efter attacken mot Sverigedemokraterna 1997. Polisen namnger Karlsson som ”TC”.

Skulle rädda försvarslös flicka

Thomas Karlsson ljuger i förhör och säger att han skulle rädda en kvinna från två våldsamma män.
Thomas Karlsson ljuger i förhör och säger att han skulle rädda en kvinna från två våldsamma män.

Karlsson skulle under polisförhör hitta på en historia där han försökte framställa sig som en hjälte. Enligt honom var det nämligen två män som misshandlade en försvarslös flicka. Karlsson skulle rädda henne och tog därför sats och sprang med huvudet före rätt in i en av männen. Han hävdade nödvärn.

Denna uppenbara lögn blev dock motbevisad av både målsäganden och vittnen och Karlsson döms 1999 för misshandel och störande av allmän sammankomst till skyddstillsyn (Jönköpings tr B 800-99).

Tingsrätten beskrev även Karlsson som ”labil med stödbehov utan motivation”.

Ladda ner domarna här

Klicka på bilderna för att ladda ned de domar som Thomas Karlsson gjort sig skyldig till.

Thomas Karlsson, Eksjö tr B 399-87.
Thomas Karlsson, Jönköpings tr B 192-93.
Thomas Karlsson, Jönköpings tr B 800-99.
Dela artikeln