Tova Jäderberg – vänsterextremist friad trots erkännande!

Publicerad den 3/3 2021 kl 15:03

NYHET. Vänsterextremist grips på bar gärning, sedan hittar polisen vapen i hennes bostad men hon frias trots erkännande!

Det var i september förra året som Expressen kunde rapportera att sju personer gripits norr om Stockholm. I deras bilar fann polisen järnrör, batonger, pepparsprej och bollträn. De gripna misstänktes för förberedelse till grov misshandel och anhölls av åklagare samma dag.

En av de som greps är Tova Jäderberg (970820-2909).

Erkänner brott mot vapenlagen

Under tiden Tova sitter i arresten genomför polisen en husrannsakan på Karlslundsvägen 3, Järfälla, där hon bor. I hennes sovrum, uppe på garderoben, finner polisen en licenspliktig pepparsprej.

Vid tillfället var Tova misstänkt för:

förberedelse till grov misshandel, tillsammans och i samförstånd med andra, genom att skaffa, inneha och transportera gatustridsvapen (batonger, påkar, OC-sprejer, skyddsvästar) och balaklavor samt ombyten som varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel för att på ett hänsynslöst och och/eller rått sett med tillhyggen framkalla svår kroppsskada och smärta.

På detta läggs också brott mot vapenlagen till, pga pepparsprejen polisen fann i hennes sovrum.

I förhöret nekar Tova till förberedelse till misshandel men erkänner att pepparsprejen är hennes samt att hon godtar strafföreläggande (något man mottager genom att erkänna sig skyldig).

På sida 17 i förundersökningsprotokollet (Attunda tr B 11501-20) kan vi läsa:

Misstanke 2 pepparsprej
Uppvisar bild från husrannsakan.

Är det din pepparspray?
– Ja

Varför?
– Självförsvar

Vem har du fått den av?
– Inga kommentarer

Inställning
Erkänner

Frikänns från alla anklagelser

Den 16 september, alltså fyra dagar efter att ovanstående händelse inträffat, så meddelar kammaråklagare Alexandra Bittner att förundersökningen läggs ned gällande förberedelse till grov misshandel. De misstänkta blev inte ens häktade.

Anledningen till varför utredningen lades ner var att polis och åklagare inte längre ansåg att det fanns någon anledning att fullfölja utredningen. Det går enligt det utredningsmaterial som existerar inte att bevisa att de anhållna personerna har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan enligt Bittner inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Tova friges alltså från misstanke om förberedelse för grov misshandel. Hur gick det då med misstanken om brott mot vapenlagen? Den 5 feb 2021 kom domen:

Tova Jäderberg har i huvudsak berättat följande. Anledningen till att hon erkände gärningen under för-undersökningen var för att hon inte mådde bra och ville få ett snabbare avslut på situationen.

Tova berättar vidare hur denna pepparsprej hamnat i hennes garderob, i hennes sovrum.

Pepparsprejen är inte hennes. Det kan stämma att pepparsprejen påträffats i garderoben i hennes rum, men hon har inte sett den och hon vet inte hur den kommit dit. Hon delar lägenhet med flera andra personer och samtliga har tillgång till alla rum i bostaden. Hon har inte vetat om att det fanns en pepparsprej vare sig i lägenheten eller i hennes rum.

Tova friges helt från misstankarna. Under Domskäl kan man läsa:

Tova Jäderbergs uppgift om att hon inte haft kännedom om pepparsprejen är inte osannolik mot bakgrund av vad hon i övrigt har berättat. Eftersom det saknas närmare utredning om omständigheterna för påträffandet av pepparsprejen anser tingsrätten att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att Tova Jäderberg ens varit omedvetet oaktsam. Åtalet ska därför ogillas.

Den uppenbara frågan här är: varför skulle någon lägga en burk pepparsprej i hennes garderob?

På fråga från åklagaren har hon inte kunnat svara på varför någon skulle lägga en pepparsprej i hennes garderob.

Arvid Pein: samma pepparsprej – samma frihet

Tovas vän och chaufför vid händelsen, den tongivande AFA-aktivisten Arvid Pein (950208-5252), grips i juli 2019 på grund av misstanke om narkotikabruk. I Peins bostad finner polisen en likadan pepparsprej som den Tova innehavt. Samtliga misstankar läggs ner och Pein går fri (Solna tr B 11914-19).

Tingsrätten gör följande bedömning. Arvid Peins berättelse är inte motbevisad. Tingsrätten måste därför utgå från att det bodde tre personer i lägenheten. Sprayen har inte hittats i Arvid Peins rum och det saknas teknisk bevisning som binder honom till den. Vid dessa förhållanden kan det inte anses ställt utom rimligt tvivel att pepparsprayen verkligen innehades av honom. Åtalet ska därför ogillas.

Polisen skulle här kunnat undersöka om pepparsprejen tillhörde hans sambo Elif Helin Dicle Inal (960820-8089) som tidigare godkänt ett strafföreläggande våren 2014 för att ha innehaft tårgasspray i Kärrtorp.

Dela artikeln