Ung Vänster leker med elden

Publicerad den 4/5 2020 kl 10:05

GAMMALT. Idag återpublicerar vi en SvD-artikel som visar hur Vänsterpartiet och dess ungdomsförbund hade täta band till den tidiga autonoma, terroristiska och antifascistiska vänstern när den växte fram i Sverige.

Genrebild. Ung Vänster-medlemmar i Skåne.

Vid en husrannsakan hos en 17-årig pojke i Malmö förra året beslagtog polisen ett dokument med titeln ”Revolution”. Dokumentet, som var skrivet med en dålig skrivmaskin, innehöll instruktioner om hur man bör planera och genomföra ”aktioner”.

Undanröj alla spår i lägenheter/hus: Om en av er åker fast, eller om polisen har misstankar, kan de genomfora en husrannsakan/razzia. Därför: ha inte saker liggande som kan sättas i förbindelse med aktioner, som t ex utkast till pressmeddelande, verktyg och material som använts vid framställning av molotovcocktails eller annat som ni använder under aktionen, upplysningar osv…

Bakgrunden till husrannsakan var att 17-åringen var misstänkt för förberedelse till grov misshandel i samband med 30 november-demonstrationerna i Lund. I förhöret berättade han att han var medlem i organisationen Stoppa rasismen. Denna hade han blivit medlem i via sina kontakter med Mia Halvarsdotter, som han lärt känna i Ung Vänster.

Mia Halvarsdotter, född 1968, har gjort sig väl känd. Bl a var hon med och ledde det stora ungdomsupploppet i Malmö i mars 1993, då fönster till banker krossades. I massmedierna uttalade hon sig som företrädare för den nya vänstern. Hon var medlem i Ung Vänster, men hon kritiserade Vänsterpartiet för att det förnekar många av sina gamla ideal.

***

Enligt ett inslag i Studio Ett den 16 mars 1993 dominerades Ung Vänster i Malmö av radikala människor som kallade sig ”autonoma”.

— De autonoma, de är revolutionära, utomparlamentariska människor som tycker om att organisera sig kollektivt utan ledare och sådana saker, förklarade Halvarsdotter.

I en lång artikel i kulturtidskriften Hjärnstorm (nr 50-51 1994) ger hon en del tips om vad man kan göra för att bekämpa ”vår tids borgerlighet”.

— Arbetarrörelsen skulle kunna sätta enorm press bakom sina krav om man inte avsvor sig sin ideologi utan i stället slipade sina argument och t ex arbetade systematiskt med olika former av sabotage.

Artikeln är illustrerad med ett schema som Halvarsdotter har gjort upp över ”De metoder vi använder oss av inom den utomparlamentariska vänstern”. I schemat ingår allt från sång och teater till ”symboliska sabotage” och ”att använda våld/hot om våld mot slumpvis valda personer inom en grupp för att synliggöra en konflikt”. Ingenstans i artikeln tar hon avstånd från de senare metoderna.

Vad Mia Halvarsdotter har sagt och skrivit ger oss en vink om vilka tankar som styr de 16 unga människor som efter EU-folkomröstningen ockuperade ett nedlagt mejeri i Västerås. Ockupationen handlar inte om ett oskyldigt pojkstreck. Och den handlar sannerligen inte om några harmlösa protester för att det saknas föreningslokaler i Västerås – vilket Dagens Nyheter gav sken av i en artikel i går. De inblandades planering, beväpning och uttalanden tyder på att åtminstone de äldsta av dem har varit väl medvetna om vad de gjort – och att de tar sig själva på blodigt allvar.

***

Gemensamt för de 16 är att de har sin politiska hemvist på vänsterkanten. Jenny Lindahl, tillförordnad förbundssekreterare i Ung Vänster, förnekade i ett uttalande till TT i förra veckan att någon av de inblandade skulle vara registrerad som medlem i Vänsterpartiets ungdomsförbund. Två skulle ha varit medlemmar, men gått ur för ”ganska länge sedan”.

När Lindahl frågas ut av SvD om de enskilda namnen är hon dock mindre säker på sin sak. Ledaren för ockupationen, den 21-årige Mario Leiva Leiva, blev så sent som i maj i år invald i Ung Vänsters förbundsstyrelse. Han och en annan medlem blev uteslutna förra onsdagen, efter det att polisen ertappat dem med innehav av brandbomber.

Eftersom den andra medlemmen också deltog i ockupationen måste minst två tidigare Ung Vänster-medlemmar ha medverkat. Även två av de andra ockupanterna som kommer från Västerås har varit medlemmar tidigare, tror Jenny Lindahl. Och hur det förhåller sig med de sex som kommer från andra orter säger hon sig inte ha kontrollerat ännu.

Uppgifter från annat håll pekar på att de flesta av de inblandade som kommer från Västerås har anknytning till Ung Vänster. De kanske inte är medlemmar just nu, men de tillhör samma umgängeskrets som kända unga vänsterpartister. Detsamma gäller de två som kommer från Eskilstuna. I varje fall har Vänsterpartiets partiförening i kommunen på ett styrelsemöte diskuterat frågan vad den skall göra åt att två av ungdomsföreningens medlemmar har deltagit i ockupationen.

Medlemskap i Ung Vänster är emellertid inte den enda länken som binder samman ockupanterna. Mario Leiva Leiva är även aktiv i en organisation som kallas Antifa, vilket betyder Antifascistisk aktion. De två av ockupanterna som kommer från Falun är också knutna till denna organisation. En av de häktade pojkarna från Västerås uppges förutom Ung Vänster och Antifa även tillhöra Stoppa rasismen.

***

Vad det handlar om är just ett exempel på den autonoma och utomparlamentariska vänster som Mia Halvarsdotter har beskrivit. Ung Vänster i Västerås uppges ha fungerat som en paraplyorganisation för en rad andra mindre vänsterorganiationer. I den föreningslokal där polisen för någon vecka sedan fann material för bombtillverkning har förutom Ung Vänster och Antifa även en ungsyndikalistisk organisation som kallas RUS huserat.

Ung Vänsters relation till Antifa och de autonoma vänsteraktivisterna verkar något kluven. Å ena sidan skriver Mia Halvarsdotter i Hjärnstorm att hon har blivit hårdare attackerad för sitt ”antifascistiska engagemang” av Ung Vänster än av liberaler och allmänhet. Å andra sidan accepterades Mario Leiva Leiva som ledamot i förbundsstyrelsen, trots att hans åsikter var väl kända.

Under nyårsnatten 1994 bröt sig t ex han och några andra medlemmar i Ung Vänsters Västeråsförening in i Västerås stadshus. Skälet var att de ville protestera mot EES-avtalet. Denna händelse var känd bl a av förbundsordförande Jenny Jederlund när han blev invald i förbundsstyrelsen.

Enligt flera i Ung Vänsters förbundsledning rådde det oenighet bland stämmoombuden om det var lämpligt att välja in Mario Leiva Leiva i styrelsen. Ledamoten Karin Mellegård från Motala hävdar att skälet till att han till slut blev invald var att stämman tyckte att det var viktigt att etablera en länk till Västeråsföreningen.

Jenny Jederlund säger att Antifa är ett jättestort problem för Ung Vänster, medan Karin Mellegård nästan inte verkar se något problem alls. Förbundsledningen har tagit avstånd från Antifas metoder, säger hon, och bortsett från Mario Leiva Leiva har de som sympatiserar med denna organisation – t ex Mia Halvarsdotter – självmant lämnat Ung Vänster.

***

De signaler som ledande personer i Ung Vänster har sänt ut om vad de tycker om skadegörelse som politiskt medel har inte alltid varit glasklara. Ett exempel på detta är det brev som Jenny Lindahl och den ordinarie förbundssekreteraren Birger Östberg skrev till ledarsidan den 5 augusti i år.

De avslutande raderna i brevet förtjänar i detta sammanhang att återges ännu en gång:

Om folk inte kan göra sina röster hörda och respekterade (ens vid en folkomröstning} – ja, då blir självklart stenkastning ett logiskt alternativ för alltfler.

Den dag verkar inte långt borta då det till och med är tillrådligt. Enkelt uttryckt: lyssnar ni makthavare inte på människorna så kommer ni att tvingas till det – handgripligen.

Under folkomröstningskampanjen utsattes Ja till Europas informationskontor i olika delar av landet för ett hundratal sabotage. Varken Ung Vänster, Antifa eller någon annan organisation kan kopplas till alla dessa. Det är säkert en lång rad personer – organiserade såväl som oorganiserade – som ligger bakom.

***

Men det är en händelse som ser ut som en tanke att Mario Leiva Leiva och hans kumpan verkade vara på väg till Ja centrum i Västerås när de blev ertappade med brandbomber. Det är också rimligen mer än en tillfällighet att de två som greps på bar gärning när de krossade fönster på Ja-centrum i Sundsvall råkade vara medlemmar i Ung Vänster. Meddelandet som var fäst på en av de stenar som de kastade var undertecknat ”Antifa”.

Och tro det eller ej – de två unga människor som i somras greps på bar gärning när de krossade fönster på Ja-centrum i Malmö råkar båda ingå i Mia Halvarsdotters bekantskapskrets.

Av de hittills endast sex gripna för sabotage eller förberedelse till sabotage mot Ja till Europa har åtminstone fyra tillhört Ung Vänster. Samtliga kan direkt eller indirekt kopplas till den autonoma vänstern och Antifa.

/Jonas Hellman (SvD), publicerad 1994-11-21

Dela artikeln