Vapenfixerade vänsterextremisten Jonas Linde försätts på fri fot

Publicerad den 23/3 2021 kl 12:03

NYHET. Den 24 mars friges vänsterextremisten Jonas Linde som hade en stor vapengömma i Småland.

Jonas Linde SAC AR-15 vapenbrott Arbetaren

Imorgon friges vänsterextremisten Jonas Linde (19870120-5695) från anstalten Hall i Södertälje.

Linde dömdes 2019 till fem års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott. Hovrätten sänkte senare straffet till fyra års fängelse och rubricerade ner brottet till grovt vapenbrott.

Innan domen fastställdes hade Linde suttit häktad i över ett år, varför han redan imorgon försätts på fri fot efter att ha avtjänat två tredjedelar av det utdömda fängelsestraffet.

Ex-militär med lönnmordsplaner?

Jag har varit alldeles för dålig i att vägleda mina kamrater mot den framtid som nu nalkas. För mig har vägen alltid varit tydlig, vilka mål och delmål som behövs och vilka mellanliggande steg som hela tiden måste tas för att realisera våra mål. […] Extrema händelser i samhället och globalt gör att jag inte tror att så lång tid ligger framför oss innan omvälvningen är över oss.

— Jonas Linde i brev till David Bothén

Jonas Linde var deltidsanställd av Försvarsmakten mellan 2006 och 2017. Han nådde sergeants grad och var framför allt verksam inom sjukvård och katastrofmedicin.

2018 hittade polisen Lindes vapengömma i en hyrd och låst container i Taberg, utanför Jönköping. Vapengömman bestod av ett stort antal vapendelar som gick att sätta ihop till fem stycken kompletta halvautomatiska gevär av typen AR-15 samt vissa andra vapendelar avsedda för halvautomatiska gevär av typen AR-10 och ammunition. I containern fanns också en polisuniform, en peruk och polisvästar, vilket åklagaren under utredningen misstänkte skulle användas vid rån eller annan brottslig verksamhet.

Förutom vapengömman i containern så hittade polisen fler vapendelar, vapen och ammunition på andra platser runt Jönköping och hemma hos Linde hittade man även arbetskläder från bland annat DHL som tyder på att han planerat att infiltrera byggnader. Sammantaget gav fynden under utredningen intrycket att Linde planerade någon form av lönnmord eller ett terrordåd i stil med Anders Breiviks massmord i Norge.

Angavs av andra vänsterextremister

Innan Linde kopplades till vapengömman misstänktes först hans vänsterkumpan David Bothén (760429-2610) som satt häktad i cirka två veckor innan han angav Linde till polisen. Bothén kopplades till vapnen då det var han som hyrde containern och sedan upplät den till Linde.

Även AFA-veteranen Claes Gerleman (750821-2516) som var en av Lindes vänner förhördes som en del av utredningen men förnekade kännedom om vapengömman. Gerleman gav också Bothéns fru grönt ljus för att ange Linde. I ett polisförhör säger Gerleman att Bothéns fru frågade vad hon skulle säga i sitt polisförhör och var gränsen för att ses som en ”golare” i deras kretsar går. På detta svarade Gerleman något i stil med att ”har man något avtal eller en överenskommelse får man inte gola, men om någon gör något som den andra inte är medveten om är det inte att anse som en överenskommelse”. Polisen frågar sedan Gerleman om Linde var med när han pratade med Bothéns fru, vilket Gerleman förnekar och kommenterar med att ”det troligtvis inte hade blivit så trevlig stämning då kanske”. Efter att Bothén och dennes fru angett Linde säger Gerleman till polisen att han inte var besviken på dem utan tyckte att det var bra. Efter att han sagt det säger Gerleman att ”det kommer bli kul för nazisterna när de sitter och läser detta”.

Claes Gerleman
Claes Gerleman
David Bothén
David Bothén

Bland bevisen mot Linde fanns också tankekartor där han målade upp olika scenarion och vad de skulle leda till. Bland annat fantiserade han om att ”starta kriget” som antingen leder till att han ”vinner” eller ”dör”. Linde övervägde också att rymma utomlands för att få brotten preskriberade och då föreställde han sig att han skulle kunna gömma sig hos den autonoma vänstern i Grekland eller hos kurdiska gerillasoldater.

Tankekartorna blev en del i Lindes fall då polisen tydligt kunde se i dessa hur Linde hade tänkt lura rätten att vapnen egentligen tillhörde en utlänning vid namn ”Ahmed” och att denne fiktiva person sedan skulle hota Lindes familj så att han hade en ursäkt för att inte våga säga något i förhören som hölls med honom. Bothéns fru hjälpte också polisen att se igenom Lindes förvillningsförsök då hon avslöjade hur Linde hade velat att hennes man skulle ljuga för polisen för att skydda alla inblandade parter.

Syndikalistkopplad veteran inom den autonoma vänstern

Innan han dömdes för grovt vapenbrott var Linde tidigare misstänkt för brott i samband med en vänsterextrem motdemonstration mot Svenskarnas parti 2014. Där bar Linde underarms- och armbågsskydd och blev misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter att han blåst med en visselpipa i en polismans öra och gjort våldsamt motstånd när polisen försökte gripa honom. Polisen misskötte dock det ärendet varför åtal inte hann väckas innan brotten preskriberades och Linde kunde därmed fortsätta att vara anställd som deltidssoldat inom Försvarsmakten fram till 2017.

Enligt ett brev Linde skrivit som polisen hittade har han varit vänsterextremist hela livet och aktiv i den autonoma vänstern i mer än ett decennium. Linde skrev att han ”varit kommunist sedan 8 års ålder och arbetat aktivt autonomt sedan ca 2004”.

Förundersökningen visade också att Linde 2017-2018 arbetat för syndikalisttidningen Arbetaren i Syrien. Detta var ett uppdrag han fick tillsammans med läkaren Linus Perlerot (851224-8512) som varit riksdagskandidat för Miljöpartiet och idag är ersättare i en av nämnderna i Region Jönköping. Även den kriminellt belastade syndikalisten Erik Berglund (871001-2439) från Jönköpings-trakten var med på resan där Linde förmodligen etablerade sina kontakter med de kurdiska separatisterna i Rojava som han senare övervägde att fly till när polisen var honom på spåren. Arbetaren och Syndikalisterna SAC är som Avmaskerat många gånger påtalat tätt kopplade till AFA och är ett av medieprojekten som kan räknas till den autonoma extremvänstern.

I tingsrättens dom gjordes följande bedömning av det politiska syftet med Lindes vapeninnehav som sedan hovrätten instämde i:

Tingsrätten anser därmed att det inte finns någon annan rimlig förklaring än att Jonas Lindes innehav av aktuella vapen har koppling till den autonoma miljön och därmed till en miljö där vapnen kan befaras komma till brottslig användning.

Innan Linde häktades i vapenbrottshärvan var han på rymmen under en och en halv månad. Under den tiden fick han hjälp av vänsterextremisten Christian Andersson (741221-4871) i Göteborg som ordnade så att Linde kunde bo hos en bekant till honom.

Vänsterextrem AFA-propaganda som hittades i Lindes hem i Jönköping.

När polisen slutligen grep Linde vägrade denne inledningsvis att svara på polisens frågor. Linde verkar ha trott att han ingick i en vänsterextrem gerillaarmé och upprepade bara sitt namn och personnummer som svar på alla frågor, vilket är vad krigsfångar gör.

Förutom de direkta kopplingarna Linde själv har till extremvänstern så framkom det under utredningen att Linde och hans kamrater i Jönköping gömmer illegala invandrare. Linde har också varit en företrädare för svenska Rojavagrupper och beskrivs som ”project manager” på visitkort som polisen hittade under utredningen.

Antisocialt beteende i fängelset: Marscherade runt på promenaden och gjorde pistoltecken

Under tiden i fängelse har Linde samlat på sig ett stort antal misskötsamhetsrapporter. Linde har till exempel fått en varning för kollektiv arbetsnedläggning eftersom han inte ens i fängelse kunde låta bli att delta i en strejk och vägrade att arbeta under flera dagars tid.

En annan misskötsamhetsrapport gäller olämpligt uppträdande och innefattar en absurd historia där Linde på sin promenadtid marscherat runt i militär exercis och viftat med händerna som om han hade varit beväpnad. Rapporten berättar följande:

Misstänkt misskötsamhet avseende olämpligt uppträdande har den 1 januari 2020 upprättats för Linde. Av redogörelsen framgår bland annat att under promenadtid observerar personal att Linde marscherar och använder olämpliga gester. I ungefär 20 minuter marscherar han militäriskt på kortsidan av promenadgården, använder tvära vändningar och handgester som personal uppfattar som mantelrörelser i form av både pistol och gevär. Bland annat så håller Linde sina händer och fingrar knutna förutom pekfingrar och tummar som pekar i riktning uppåt och framåt samt att han placerar händerna längs med kroppen som om han håller i ett gevär nära kroppen. Gesterna och marscherande upphör inte under dessa 20 minuter, inte heller när andra klienter närmar sig eller går förbi honom. Personal uppfattar Lindes beteende som udda och obehagligt.

Vidare kan man läsa:

Med anledning av upprättad redogörelse hölls ett förhör den 4 januari 2020 där Linde bland annat uppger att han mediterar. Han mediterar 10 minuter varje dag och då helst på promenaden för att det är som lugnast där. Linde uppger att han mediterar för kortisonet [sic!] samt andra vetenskapliga fördelar med att meditera. Han berättar att han inte marscherar utan att han går som vanligt och att det inte har något med hans meditation att göra. Han har sagt att han kommer ändra vissa rörelser så att det ska verka mindre vapenliknande rörelser. Linde önskar att personalen istället för att skriva rapporter, kommer och pratar med honom om det är något som verkar underligt eller främmande för dem.

Linde nekar till anklagelsen och uppmanar kriminalvården att kontakta försvarsmakten:

Linde underrättades förhörsprotokollet den 4 januari 2020 med invändningen att han har ett förslag om att filma in när han mediterar och skicka materialet till Försvarsmakten och be dem svara på om han marscherar och om han använder vapenhandgrepp. Således kan den objektiva sanningen fastställas.

Då hela incidenten var absurd lämnades den utan åtgärd till slut. Detta öde drabbade också alla andra rapporter som skrevs mot Linde och innefattade ett innehav av otillåtet föremål, ett fall av befattning med narkotika, ett fall av brott mot föreskrifter och tre fall av våld eller hot mot medintagen. Samtliga av dessa misstänkta fall av misskötsamhet avskrevs utan åtgärd.

Folkbokförd hos föräldrarna efter vräkning

När Jonas Linde greps var han folkbokförd och bosatt på Birkagatan 26 A i Jönköping. Denna hyresvärd har dock sagt upp Lindes kontrakt, varpå Linde har valt att folkbokföra sig hemma hos sina föräldrar på Visthusgatan 6 i Gislaved.

Linde har också en bostad i Göteborg på Januarigatan 18 som han tidigare hade tillstånd för att hyra ut i andrahand, men då detta tillstånd gått ut och hyresvärden misstänker att Linde trots detta hyr ut bostaden har värden startat en rättsprocess för att vräka Linde precis som redan gjorts i Jönköping.

Det kan också hända att Linde söker sin tillflykt till Hermansvägen 15 där Linda Wetter (841115-2427) som var hans tidigare partner bor. Enligt Lindes tankekartor trodde han att Linda skulle vänta två år på honom, men om han fick ett mer längre fängelsestraff på åtta år så skulle hon lämna honom. Imorgon kommer den vänsterextreme vapenbrottslingen släppas ut till allmänheten och såväl Avmaskerat som myndigheterna kommer med stort intresse följa hur Lindes liv utvecklar sig framöver.

Jonas Linde
Jonas Linde

Vet du mer?

Vet du något mer om Jonas Linde eller de andra nämda i artikeln ovan? Vi tar tacksamt emot all information och vi erbjuder ett krypterat alternativ men det går också bra att maila oss direkt på [email protected]. Alla tips är välkomna och vi skyddar alltid våra källor.

Gillar du vårt arbete?

Avmaskerat är ett ideellt journalistiskt projekt som granskar den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen i Sverige, dåtid som nutid. Även om detta arbete är fritt upp till var och en av de som arbetar med projektet så finns det andra kostnader som behöver täckas. Vet du om att du kan bidra med en donation så läs gärna vår guide om hur man donerar med Bitcoins. Annars får du mer än gärna dela våra artiklar på Twitter, diskussionsforum och sociala medier.

Dela artikeln