Vi söker ständigt nya medarbetare som på olika sätt kan vara en del av vår redaktion men även de som kan expandera vår verksamhet.

Vi söker medarbetare

Avmaskerat är ett medborgarjournalistiskt projekt som granskar den svenska extremvänstern med syftet att försvåra verksamheten inom aktiva grupperingar och nätverk samt avslöja vilka som ligger bakom dem. Detta sker genom bevakning av personer, sociala medier och myndighetsdokument. Den inhämtade informationen bearbetas sedan för att till slut användas i journalistiskt syfte.

Vi söker ständigt nya medarbetare som på olika sätt kan vara en del av vår redaktion, men även de som kan expandera vår verksamhet till ännu ej utnyttjande områden (exempelvis media och litteratur).

Nedan finner du information om respektive tjänst. Vänligen läs igenom och återkom till oss omgående ifall någon av tjänsterna passar in på det du vill arbeta med.

Bli en skribent hos Avmaskerat och var den som skriver artiklar, notiser eller reportage.

Var den som skriver artikeln, notisen eller det stora scoopet.

Bli en del av Avmaskerat och hämta, analysera och sammanställ data för journalistisk kartläggning.

Hämta, granska och sammanställ information. Kräver tålamod och ett analytiskt sinne.

Fotografera demonstrationer, rättegångar, personer och objekt.

Dokumentera händelser, personer och objekt. Mycket utomhusaktiviteter.

Utringande verksamhet är ett stort komplement till journalistiken. Ett samtal kan bli en hel artikel.

Fråga, lyssna och komplettera skribenterna eller skapa egna nyheter.

Skapa dokumentärer, filma nyhetsinslag och gör om våra artiklar till film.

Skapa dokumentärer, filma nyhetsinslag och gör om artiklar till film.

Avmaskerats material kan ligga till grund för kommande böcker och rapporter.

Skriv en bok om extremvänstern eller använd vårt material för forskning.

Dela artikeln